Woensdag 25 oktober van 16h15-17h45 zal wetenschapshistoricus Taha Yasin Arslan een lezing houden met als titel 'John Greaves and his Pursuit of Knowledge from the Islamic World'. Hierbij zal hij zich richten op de Engelsman John Greaves (1602-1652), een alleskunner die actief was als astronoom, wiskundige, metroloog, en philoloog. Zijn passie voor leren kende geen - disciplinaire - grenzen, maar was nooit doelloos of louter theoretisch. Hij was een wetenschapper in actie, die ernaar streefde om concrete bewijsvoering door te voeren in de zogeheten exacte wetenschappen. 

Taha Yasin Arslan is wetenschapshistoricus en assistent-directeur van het Instituut voor Wetenschapsgeschiedenis aan Istanbul Medeniyet Universiteit, Türkiye. Hij is met name gespecialiseerd in astronomische instrumenten uit de Islamitische wereld van de 13e tot en met de 16e eeuw. Als onderdeel van zijn academisch werk maakt hij hij replicas en reproducties van wetenschappelijke instrumenten, die hij ook toepast in zijn onderwijs. Hij was eerder verbonden aan St John’s College, Oxford, met een project over John Greaves en diens annotaties van 17e-eeuwse Arabische and Persische astronomische manuscripten. Arslan geniet internationale erkenning als een van de grootste experts op het gebied van astronomische instrumenten uit de Islamitische wereld.

Dr Arslan zal tevens een workshop organiseren waarin u zelf aan de slag kunt met een replica-astrolabe om zo hands-on kennis te vergaren van vroegmoderne tijdsbepaling en veel, veel meer. Deze workshop, met beperkte capaciteit, zal plaatsvinden op donderdag 26 oktober, van 14:00-16:00.

U kunt u hier registreren voor zowel de lezing als de workshop.

Het initiatief van de serie is afkomstig van VUB-prof Kees-Jan Schilt, kennishistoricus en kennisfilosoof. Vier jaar lang komt om de twee weken een vermaard intellectueel naar de VUB om een uiteenzetting te geven over een actueel onderwerp. Bedoeling achter de serie is om de schotten tussen verschillende wetenschappen weg te halen en meer verbinding te creëren tussen professoren en studenten uit verschillende richtingen.

Naast de lezing van Taha Yasin Arslan staan in de komende weken en maanden ook lezingen gepland van Dr. Joëlle Weis (Trier Center for Digital Humanities), Prof. Dr. Daniel Margocsy (University of Cambridge) en Prof. Dr. Rens Bod (University of Amsterdam).