De VUB heeft haar nieuwe academische jaar geopend in het Europees Parlement. VUB-rector sprak voor 920 toehoorders over "Europa, EUTOPIA, en de nood aan een nieuwe Renaissance".

Jan Danckaert constateert dat we in roerige tijden leven. "We zien overal polarisatie en populistische krachten opkomen. Krachten die de democratie ter discussie stellen, de emancipatie van het individu verwerpen en wetenschap en wetenschappers belachelijk maken. Krachten die universele mensenrechten ondergeschikt maken aan hun eigen tribale groepsdoelen."

Hij roept daarom op tot een nieuwe renaissance met drie grote pijlers: nieuwsgierigheid, openheid en verbondenheid. Dit zijn de waarden waar ook het Europese Universiteitsnetwerk EUTOPIA voor staat. De VUB is een van de stichtende universiteiten.

"Juist door nieuwe academische netwerken op te bouwen en de rol van universiteiten te herdenken, kunnen we tot een nieuwe Renaissance komen.  We hebben een hernieuwde nieuwsgierigheid nodig en manieren om grenzen uit te dagen en te overschrijden. We moeten ons meer inspannen om andere culturen te begrijpen en ervan te leren zonder vooroordelen."

De rector geeft twee voorbeelden over hoe EUTOPIA een rol kan spelen bij de nieuwe renaissance: meertaligheid en wetenschapsdiplomatie, oftewel Science Diplomacy.

"Het is door meertaligheid en door de verbonden leergemeenschappen van EUTOPIA dat we in staat zullen zijn om op een dieper niveau van anderen te leren. Met een meertalige aanpak kunnen we nieuwe ideeën, nieuwe concepten en nieuwe visies ontsluiten."

Science Diplomacy is het gebruik van wetenschappelijke samenwerkingsverbanden tussen landen om gemeenschappelijke problemen aan te pakken en constructieve internationale partnerschappen op te bouwen, zo luidt de definitie in Wikipedia. Jan Danckaert kondigde aan dat EUTOPIA werkpakket heeft rond Wetenschapsdiplomatie. "We zullen wetenschapsdiplomatie niet alleen een stevige academische basis geven, maar er ook voor zorgen dat elke wetenschapper in onze alliantie dagelijks kan optreden als een diplomaat voor de wetenschap, een ambassadeur."

Wat zijn de rectoren van plan met het Europese Universiteitsnetwerk EUTOPIA.