Het internationale Erasmus+-project SEE ME, gecoördineerd door de Vrije Universiteit Brussel (VUB), ontwikkelde een praktijkgerichte toolkit die professionals, zorgverleners en vrijwilligers leert om de mens achter de zorgbehoevende oudere te zien. Ouderen hebben dromen, talenten en persoonlijke wensen ondanks hun zorgnoden. Door ouderen actief te betrekken, wil SEE ME de kwaliteit van de zorg en dienstverlening voor ouderen verbeteren. 

Als jij aan ouderen denkt, hoe zie je hen dan voor je? Zie je hen als mensen met talenten, dromen en persoonlijke verhalen? Of zie je hen als mensen die zorg nodig hebben en afhankelijk zijn van anderen? Helaas is dat tweede beeld nog te overheersend in de zorg van vandaag. Ook in onze maatschappij ligt de focus vooral op hun medische en ondersteuningsnoden.

Het project SEE ME heeft als doel om de sociale inclusie van ouderen in onze samenleving te bevorderen door stereotypen aan te pakken en zorgverleners bij te brengen hoe ze de talenten en sociale en zingevingsbehoeften van ouderen kunnen (h)erkennen. 

SEE ME ontwikkelde een gratis toolkit voor iedereen die werkt met ouderen: van professionals in woonzorgcentra of in de thuiszorg tot mantelzorgers en vrijwilligers in wijkgerichte projecten of verenigingen. De training met vijf modules van elk drie uur, met creatieve oefeningen en methodieken, geeft zorgverleners weer hoe zij de talenten, behoeften en wensen van ouderen kunnen ontdekken. Een van de oefeningen is de talentscan waarbij de talenten van ouderen in kaart worden gebracht om ze nadien optimaal te benutten en te versterken. Bijvoorbeeld: Anne, die bijna blind is door een oogziekte kan via haar computer een tekst vergroten en voorlezen en helpt zo mensen uit de buurt met hun briefwisseling.

De volledige toolkit kan hier gratis gedownload worden.