De spin-off Universum Digitalis van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voerde een digitale beeldverwerking uit van het schilderij ‘De Maagd van Kanselier Rolin’ van Jan van Eyck voor het Louvre in Parijs. Daarmee documenteerde het de restauratie van het werk op een ongezien gedetailleerde manier. Het resultaat is een unieke pixelniveauvergelijking van zowel vóór als na de restauratie.

In november 2021 lanceerde het Musée du Louvre een grootschalig conserverings- en restauratieproject voor De Maagd van kanselier Rolin, een van Van Eycks beroemdste werken. Het project werd afgerond in december 2023. Met behulp van geavanceerde beeldtechnologie speelde Universum Digitalis een belangrijke rol bij het documenteren van de restauratieprocessen van het kunstwerk.

Met behulp van honderden macrofotografieën documenteerde het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) na de restauratie zowel de voor- als achterkant van het schilderij.

Universum Digitalis assembleerde de beelden”, zegt Prof. Dr. Frederik Temmermans, medeoprichter van Universum Digitalis (VUB). “De afbeeldingen werden geanalyseerd en samengevoegd met behulp van geavanceerde algoritmes om zo gigapixelbeelden van het werk te produceren. Hierdoor werd een unieke vergelijking van voor en na de restauratie op pixelniveau mogelijk.

“Met de samenwerking zetten we een cruciale stap in het behoud en de documentatie van ons cultureel erfgoed”, aldus Prof. Dr. Frederik Temmermans, medeoprichter van Universum Digitalis (VUB). “Het is belangrijk dat we geavanceerde technologieën blijven benutten om historische kunstwerken te beschermen en toegankelijk te maken voor het grote publiek”.

Het gerestaureerde kunstwerk wordt nog tot 17 juni tentoongesteld in het Louvre in Parijs, in kader van de tentoonstelling ‘Revoir Van Eyck – La Vierge du chancelier Rolin’.