Mentor & Professional Bart Libbrecht over de hedendaagse filosoof

Wil jij net zoals Bart Wijsbegeerte & Moraalwetenschappen studeren? Ontdek dan snel de opleiding.

Van 2000 tot 2004 studeerde Bart Libbrecht Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de VUB. Met die opleiding is hij momenteel aan het werk als sociaal ondernemer bij Vialogos.

De meerwaarde van de filosoof 

Bart is rotsvast overtuigd van de enorme meerwaarde die ‘de filosoof’ kan betekenen voor de samenleving. Dat heeft alles te maken met de brede opleiding die hij genoot en die hem in contact bracht met verschillende disciplines. Volgens Bart is een filosoof dé persoon bij uitstek om bedrijven te begeleiden in hun zoektocht naar oplossingen of onbekende mogelijkheden. Wie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen heeft gestudeerd, kan namelijk perfect het onderscheid maken tussen wat degelijke, goed gefundeerde kennis is en wat niet. En dat is fundamenteel voor de goede werking van een organisatie. 

“De meerwaarde van de filosoof is vandaag groter dan ooit. Dat heeft te maken met de complexiteit van de samenleving en het feit dat organisaties moeten werken vanuit verschillende kennisperspectieven. Wanneer verschillende mensen met verschillende achtergronden moeten samenwerken aan een gemeenschappelijk project, dan is het vaak moeilijk om dezelfde taal te spreken. Daarom heeft elk bedrijf, ook al weten velen dat nog niet, nood aan een filosoof. Een filosoof kan namelijk die gemeenschappelijke taal creëren en de organisatie helpen om een gedeeld model te ontwikkelen waarin al die mensen met verschillende achtergronden actief kunnen zijn.” 

Kleinschalig en laagdrempelig 

De kleinschaligheid van de richting Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen is volgens Bart de grootste troef van de opleiding. De lessen vinden plaats in kleine groepen en dat verhoogt de laagdrempeligheid aanzienlijk. Professoren en assistenten zijn heel toegankelijk en vlot aanspreekbaar. Vooral de seminaries herinnert Bart zich als bijzonder boeiend. De interactiviteit en het feit dat je begeleid wordt door iemand met veel expertise creëren een heel interessante manier van lesgeven. 

“De kleinschaligheid aan de VUB resulteerde soms zelfs in een quasi begeleiding op maat. Zo had ik een voorstel ingediend voor een eindverhandeling. Professor Stuy nam dat samen met Professor Cornelis door en nadien sprak die eerste me spontaan aan in de gang: “Kijk, Bart, ik heb een idee. Misschien moet je Niklas Luhmann gebruiken voor je eindverhandeling.” Zo geschiedde. Later heb ik daar ook nog zelfs mijn doctoraat op gebaseerd! Dat lijkt mij alleen te kunnen in een context waar een prof in staat is om studenten ten gronde te kennen.” 

Geïnspireerd door Bart? Ontdek dan de opleiding Wijsbegeerte & Moraalwetenschappen.