Voor Jeroen Putteman (36) was studeren nooit écht een prioriteit, tot hij de vrijheid van de universiteit leerde kennen. De studie Rechten zat hem dan ook als gegoten. Vandaag is Jeroen Substituut Procureur Des Konings. ‘Wij zijn de advocaat van de maatschappij’.

Wil je net zoals Jeroen Rechten studeren? Ontdek dan snel de opleiding! Heb je vragen voor Jeroen na het lezen van dit artikel? Of ben je gebeten door zijn profiel? Contacteer hem dan zeker via LinkedIn.

Jeroen, waarom koos je voor deze opleiding? Wist je al lang dat je Rechten wilde studeren?

‘Mijn vader is jurist. Mijn interesse was dus meteen gewekt. Ik was schoolmoe tijdens het middelbaar maar had een goede ‘klik’ met een leraar economie. Ik wist totaal niet wat ik moest gaan studeren en vond mijn vader nogal… vooringenomen. Die leraar had me de tip gegeven om voor een richting met een zo breed mogelijke basis te gaan. Van hem kon ik dat dan wél aannemen. Toen heb ik besloten om Rechten te studeren.’

Heb je tips voor studenten die met dezelfde keuzemoeilijkheden zitten?

‘Zorg ervoor dat je basis zo breed mogelijk is. Je evolueert toch naarmate je groeit. Het huidige systeem is daar perfect op afgestemd, je kan jezelf volop vormen. Niets is verloren of staat definitief vast.’

‘Kom ook voor jezelf op! We krijgen regelmatig aanvragen van middelbare schoolstudenten die vragen of ze een stage kunnen volgen. Iedereen is welkom. Ik spreek voor mezelf en de collega's: we gaan die mensen altijd met open armen ontvangen.'

Achteraf tevreden met je keuze voor Rechten?

‘Zeker. Mijn middelbare school parcours was nogal hobbelig, met de terugkerende slogan “Jeroen kan beter”. Het universiteit-systeem daarentegen was meer op mijn lijf geschreven. Ik ben erdoor gekomen met ongelofelijk goede resultaten, zonder dat ik daar al te veel voor heb moeten doen. Ik had gewoon nood aan vrijheid.’

‘Het voordeel aan de VUB is dat je geen nummer bent omdat het aantal studenten beheersbaar is. We startten met amper 100 studenten. Hierdoor waren proffen zeer bereikbaar en praktische oefeningen zorgden er bovendien voor dat de afstand veel minder groot was.’

Is er een bepaalde syllabus/les/prof die je altijd zal bijblijven?

‘Een prof die me altijd zal bijblijven is Filip De Ruyck. Die man was fantastisch om naar te luisteren. Na mijn studies ben ik nog twee extra vakken bij hem gaan volgen omdat hij zo begeesterend was. Hij week af van de doctrine en kon dat mooi motiveren. Hij had de kracht van het woord en de gave van het vertellen.’

Welk moment uit je studententijd zal je nooit vergeten?

'De hele periode was best memorabel. Van het begin tot het einde.'

Tips & tricks voor studenten

Eerstejaarsstudenten: Ik zou de praktijk meer hebben bevraagd. In mijn tijd was het theoretischer dan vandaag het geval is. Jobbeurzen waren een kans, maar de binding met de praktijk heb ik gemist. Verplichte stages waren bijvoorbeeld een meerwaarde geweest.‘

Laatstejaarsstudenten: ‘Er zijn geen slechte keuzes. Het is niet omdat je ergens in een job begint dat dat je droomjob zal zijn en de rest zal bepalen. Er bestaan alleen maar ervaringen, en daar leer je uit. Ik heb zelf een hobbelig parcours gehad. Ik dacht advocaat te willen worden en wilde daarnaast met vastgoed bezig zijn. Maar ik miste het juridisch werk. Alles gebeurt om een reden. Af en toe een misstap begaan is niet erg. Laat je niet ontmoedigen, denk erover na en doe er iets aan!’

“Er bestaan alleen maar ervaringen, en daar leer je uit.”

Wat heeft je geholpen om aan een eerste job te geraken? Heb je een tip voor de studenten?

‘Het was de evidentie zelve om af te studeren en te beginnen aan de balie. De vraag is dan: bij welk advocatenkantoor. Ofwel de grote kantoren, ofwel de lokale advocatenkantoren met veel menselijk contact. Ik heb het nogal voor mensen en heb contact nodig; het was daarom een logische keuze om bij een kleiner advocatenkantoor aan te kloppen.’

Welke skills uit je opleiding heb je kunnen inzetten in je loopbaan?

‘Het leren omgaan met een enorme massa aan leerstof en daar de kern uithalen. Ook het analytisch denkvermogen en stressbestendigheid. Onze prof Grondwettelijk Recht liet ons bijvoorbeeld tijdens examens in een grote aula van voor zitten. Hij liep dan rond en om ons te intimideren vroeg hij om luider en luider te antwoorden. Hierdoor begon ik mijn antwoorden bij wijze van spreken te roepen. Andere proffen aten en deden alsof het hen niet interesseerde toen je aan het vertellen was. Ik heb daar eigenlijk wel veel uit geleerd.’

‘En uiteraard het durven kritisch zijn. Durf vragen te stellen!’

Welke essentiële skills heb je echt tijdens je carrière bijgeleerd?

‘Multitasken. Wij hebben hier een enorme hoeveelheid aan dossiers in verschillende materies. Wij hebben regelmatig vergaderingen met stakeholders en partners. Dat allemaal beheerd krijgen vergt véél multitasking.

Voldoende emotionele afstand behouden

Hoe ziet je huidige functie eruit?

'Ik leid strafonderzoeken en moet erop toezien dat de straffen worden opgevolgd. Wij zijn de advocaat van de maatschappij. We proberen ervoor te zorgen dat de schade die de maatschappij heeft geleden op een correcte manier kan hersteld of vergoed worden.'

Wat was je grootste professionele uitdaging?

‘Voldoende afstand kunnen behouden van je dossiers. Dat zijn allesbehalve good news shows. Het gaat over mensen en emoties. Ik doe zaken van minderjarigen én zedenzaken. Dat is vaak kommer en kwel.’

Hoe ziet een doordeweekse werkdag op je job eruit?

‘Ik probeer om 8u van start te gaan; ik behandel dossiers, beantwoord vragen van politiediensten, schriftelijk en per telefoon. In het kader van jeugddossiers heb je heel veel instanties die zich met jeugdbescherming bezighouden. Elke dag is anders. Ik ga naar- en hou ook zelf zittingen en moet die uiteraard voorbereiden. Binnen het team is er ook regelmatig iemand van wacht, zowel ‘s nachts als tijdens het weekend. Want misdaden gebeuren niet alleen tijdens de kantooruren natuurlijk.’

Wat zijn je verdere ambities?

‘Ik ben recentelijk voorgedragen als rechter voor de rechtbank van eerste aanleg. Ik krijg normaal gezien de plaats van een jeugdrechter die met pensioen gaat. In die functie zal ik verder kunnen gaan dan enkel onderzoeken of zaken afwikkelen ik zal ook kunnen vervolgen.’

#DeWereldHeeftJeNodig

Tenslotte: hoe draag je bij aan een betere wereld?

‘Ik probeer met mijn twee voeten in de maatschappij te staan en ben er mij ten volle van bewust dat de plaats van je wieg je leven bepaalt. Ik doe aan vrijwilligerswerk bij TADA en probeer in die rol jongeren van jongs af te begeesteren, waardoor je beseft dat je het goed hebt. Je neemt dat mee in je overwegingen. Iedereen kan en mag fouten maken en moet daar niet meteen voor altijd voor gestraft worden.’

‘Het is een uitdaging voor ons om over te brengen wat wij eigenlijk doen. Je beseft door regelmatig in mensentaal te verwoorden wat je job precies inhoudt, dat dat eigenlijk niet zo eenvoudig is. Het houdt je best scherp. Zo verklein je de afstand. De toegankelijkheid van mensen tot onze diensten is immers super belangrijk, alleen zo geraken we verlost van de clichés.’

Wil je net zoals Jeroen Rechten studeren? Ontdek dan snel de opleiding! Heb je vragen voor Jeroen na het lezen van dit artikel? Of ben je gebeten door zijn profiel? Contacteer hem dan zeker via LinkedIn.