Prijs Ernest Du Bois voor onderzoek naar waterreservoirs en klimaatverandering

Inne Vanderkelen heeft de Prijs Ernest Du Bois ontvangen voor haar lopend doctoraatsonderzoek over de rol van dammen in ons veranderende klimaat. De Prijs Ernest Du Bois, uitgereikt door de Koning Boudewijnstichting, ondersteunt jonge doctoraatsstudenten die onderzoek doen naar water en de beschikbaarheid ervan over de hele wereld.

Inne Vanderkelen is werkzaam aan het VUB-Departement Hydrologie met prof. dr. Wim Thiery als hoofdpromotor en prof. dr. Nicole van Lipzig en prof. dr. Ann van Griensven als co-promotoren. In haar onderzoek bestudeert Vanderkelen de wisselwerking tussen waterreservoirs en het klimaat op regionale en wereldwijde schaal. Ze publiceerde over dambeheer en klimaatverandering aan het Victoriameer.

Nu focust ze zich op het implementeren van dammen en stuwmeren in een globaal klimaatmodel. Haar laatste publicatie over de wereldwijde hitte-opslag in (stuw)meren is relevant voor het nieuwe rapport van het VN klimaatpanel dat er later dit jaar aankomt.

Aan de Prijs Ernest Dubois is een bedrag van 20.000 euro verbonden, dat ze zal aanwenden in het verdere verloop van haar doctoraat.