Onderzoekers van VUB en ULB hebben een AI-protocol uitgedokterd waarmee ze kunnen uitmaken of advertenties op het internet over de verkoop van huisdieren al dan niet te maken hebben met illegale handel in dieren. Het Animal Wellfare project is één van de vele pilootprojecten die werden opgezet door FARI, het Artificiële Intelligentie-instituut van VUB en ULB. Het project kwam er na een vraag van de Brusselse administratie voor dierenwelzijn. Omdat die adminstratie onderbemand is moesten ze op zoek naar andere manieren om misbruiken op te sporen, waarna onderzoekers aan de slag gingen en verschillende AI modellen konden combineren om tot een positieve en veilige oplossing te komen.

Het krioelt op verschillende sites, van 2dehands tot Facebook, van advertenties waarin huis- (en andere) dieren worden aangeboden. Een flink deel van die advertenties wordt gelanceerd door malafide handelaars, die zich weinig of niks aantrekken van de regelgeving ter zake. “De sites adverteren dieren zonder de nodige inentingsdocumenten of andere referenties”, zegt Hans De Canck, die als co-directeur voor de VUB FARI mee leidt. “Achter veel van die advertenties, soms met mooie schattige foto’s van dieren, gaan illegale of minstens bedenkelijke handelspraktijken schuil. Nu blijkt dat je met de juiste AI modellen relatief efficiënt de illegale dierenhandel uit de zee van advertenties kunt halen. Dat gebeurt aan de hand van foto- en tekstanalyses en met patroonherkenning. Soms adverteren mensen ook te goeder trouw over de nest puppies die hun hond op de wereld heeft gezet en willen ze die zo goed mogelijk geplaatst krijgen bij mensen die graag een hond of een kat in huis willen halen. Onze AI modellen halen ook die eruit. De administratie kan gebeurlijk tussenkomen en die mensen duidelijk maken waar ze eventueel in de fout gaan. Een bijkomend gevolg is dat de adminstratie nu ook over factuele bewijzen beschikt om de online platforms waarop de advertenties verschijnen tot de orde te roepen.”

Sinds januari 2022 werden niet minder dan 33.500 advertenties gescreend. De screening loopt nog steeds a rato van 200 advertenties per dag. Wettelijk gezien is er geen enkele advertentie die helemaal in orde is. Ruim 8.000 advertenties betrof honden, in meer dan 6.000 werden er vogels aangeboden en bijna 4.000 keer waren dat katten. Verder worden er ook flink wat vissen (ongeveer 3.200), schapen en varkens (meer dan 2.500 keer), knaagdieren 2.300), paarden (2.000), reptielen (bijna 2.000) en konijnen (1800) aangeboden.

Vier procent van de advertenties ging over fokkers en de totale waarde van de advertenties wordt geschat op bijna 8 miljoen euro. De helft is afkomstig uit Vlaanderen, veertig procent ui Wallonië en tien procent uit Brussel.

De link die door FARI is gelegd met onderzoekers, administratie en politie heeft voor een nieuw elan gezorgd bij de bewuste Brusselse diensten. “De rol van mediator is één van de kerntaken van FARI”, benadrukt De Canck. FARI is sedert begin dit jaar operationeel en ontvangt financiering uit het relanceplan van de Europese Commissie. FARI opereert in de domeinen van de artificiële intelligentie en de robotica. “In die domeinen is FARI een interface, een mediator, die onderzoeksgroepen verbindt met Brusselse stakeholders die een concrete AI-vraag hebben en hen daar vooral bij helpt met domein experten en diensten”, zegt De Canck. “We zijn een filter, in de positieve zin, die wetenschappelijke expertise van onze onderzoeksgroepen linkt aan concrete vragen van burgers, bedrijven, openbare besturen en andere instellingen die met AI denken een probleem op te kunnen lossen. Soms is AI niet het juiste instrument om een probleem aan te pakken. Maar ook dan kunnen we de vragers verder toeleiden naar een juiste partner, al dan niet binnen beide universiteiten.”

“We zijn ervan overtuigd dat AI in sommige gevallen het verschil kan maken”, besluit De Canck. “We zijn in de fond multidisciplinair, ook al is het soms moeilijk om alle spelers met elkaar rond de tafel te brengen. Maar zoals je ziet bij de Brusselse dierenwelzijnsadministratie kan dit leiden tot effciënte en goede oplossingen.”

Het project werd geleid door de ULB Iridia groep van prof Hugues Bersini, vanuit de VUB keek het AI Lab van Ann Nowé toe op de verschillende AI modellen die werden toegepast.