Vanaf 1 juli krijgt de VUB officieel haar erkenning voor het Huis van het Kind Theodora op de Brussels Health Campus in Jette. Theodora wil ontmoetingskansen creëren tussen gezinnen, en partners samenbrengen die werken rond preventieve gezinsondersteuning. Met de erkenning wil de VUB haar maatschappelijke rol als Urban Engaged University nog beter invullen.

Theodora is één van de zeven fysieke locaties van het vernieuwde samenwerkingsverband Huis van het Kind Brussel - een samenwerking tussen Gezinsbond, Wiegwijs en I-mens - die dit jaar van start gaan. In een Huis van het Kind kunnen (aanstaande) ouders en kinderen terecht voor info over opvoeden en opgroeien. Het Huis van het Kind rekent hierbij op de hulp en expertise van lokale partnerorganisaties die al langer op het terrein actief zijn.

“De erkenning en de inbedding van een Huis van het Kind op de VUB- kindercampus Theodoor sluit perfect aan bij waar de VUB als Urban Engaged University voor staat: een universiteit voor, met en in de stad.” zegt VUB-rector Jan Danckaert. “De VUB wil vanuit haar living-lab filosofie haar (kinder)campus en know-how ten dienste stellen van en verrijken in samenwerking met de vele Brusselse actoren. Kinderen opvoeden in het algemeen, en in een grootstedelijke context in het bijzonder, is niet altijd gemakkelijk. Door kinderen te helpen opgroeien en ouders te helpen bij het opvoeden, bouwen we mee aan een betere toekomst voor onze volgende generaties. Dit initiatief draagt er toe bij dat we onze maatschappelijke rol nog beter invullen.”

Kick-off in aanwezigheid ministers

In aanloop naar de opstart van het nieuwe Huis van het Kind Brussel, kreeg Theodora op 21 juni bezoek van onder meer Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en van de voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Elke Van Den Brandt. VUB Fellow Hilde Crevits bedankte de VUB om een van de zeven Huizen van het Kind in Brussel op haar campus in Jette te huisvesten. “Door uit de muren van de universiteit te breken, onderstreept de VUB haar belang in onze maatschappij en inspireert ze met dit initiatief hopelijk de rest van Vlaanderen.” Ook ex-VUB-student Elke Van Den Brandt was vol lof. “Achter het Huis en de VUB zitten mensen met een duidelijke visie die het verschil willen maken voor kinderen. Het wordt een ankerpunt nog van voor kinderen geboren zijn tot aan hun rebellerende puberteit.”

Theodora

Op kindercampus Theodoor zijn, met een consultatiebureau van Kind & Gezin, het VUB-kinderdagverblijf, de school, de buitenschoolse opvang en de scouts al partners actief die een belangrijke rol spelen in het leven van jonge gezinnen. Daarnaast is ook ruimte voorzien voor het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Met Theodora komt er nu een nieuwe partner bij. Ouders zullen er terecht kunnen met vragen over inschrijven in de kinderopvang, zwangerschap, verzorging, gezonde voeding, opvoeding… Het aanbod zal mee vorm krijgen door al deze partners, het perinataal centrum UZ Brussel en door samenwerking met andere organisaties die een meerwaarde betekenen voor (toekomstige) gezinnen.

Algemeen beheerder van de VUB Nic Van Craen was zichtbaar trots. “De integratie van verschillende partners maakt het ecosysteem alleen maar sterker. Dat is goed voor de filosofie om het kind centraal te stellen, maar ook goed voor het personeel en studenten van de VUB omdat ze hier behalve werken ook hun kinderen kunnen achterlaten en dat ze voor de uitdagingen die daarbij horen hier terecht kunnen. Door de aanwezigheid van de universiteit is de pedagogie die achter het model van ons kinderdagverblijf zit wetenschappelijk onderbouwd en zal die via het Huis van het Kind nog verder uitgebouwd worden.”

VUB-kinderdagverblijven

Daniëlla Vanhaverbeke is beleidsmedewerkster van de twee VUB-kinderdagverblijven. Zij leidde, samen met afdelingshoofd van de VUB-kinderdagverblijven Sarah Henry, beide ministers rond in het nieuwe gebouw. “De VUB heeft naast de erkenning voor de twee kinderdagverblijven ook lang een erkenning gehad voor het consultatiebureau in het verblijf. Door het geïntegreerde gezinsbeleid in Brussel valt die erkenning nu onder de vlag van het Huis van het Kind. Maar aan de status van onze kinderdagverblijven zal niets veranderen.” Met één groot verschil”, vult Sarah aan. “We zijn in Jette nu gehuisvest op een toplocatie, tussen een gerenommeerd ziekenhuis met al haar expertise en het vele groen van het Laarbeekbos in.”

Nog maar het begin

Afdelingshoofd Campusvoorzieningen Isabelle Selleslag “De VUB zal de organisatie en coördinatie van Theodora op zich nemen. Om het aanbod van gezinsondersteunende initiatieven uit te breiden wordt er nog verder gezocht naar de meest interessante Brusselse partners. We verkennen ook mogelijke pistes om de link met de universiteit te versterken op vlak van onderwijs en onderzoek: stages, bachelor- en masterproeven of de inbreng van academische expertise rond topics als meertaligheid, gezondheid, opvoeding, … We staan nog maar aan het begin van veel mooie samenwerkingen in de toekomst.”

 

Lees ons persbericht voor meer informatie over de noodzaak van deze hervormingen.