Volgens studies gaan heel wat jongeren gebukt onder ‘climate anxiety’. Sommigen passen levenskeuzes aan door bijvoorbeeld geen kinderen te willen. De angst voor klimaatveranderingen kan ook omslaan in fatalisme: de wereld is toch om zeep, waarom zouden we ons gedrag nog aanpassen? VUB-klimaatwetenschapper Wim Thiery tempert die angst. 

Professor Wim Thiery wil mensen bewuster maken van de klimaatverandering en zorgen dat de overgang naar een klimaat-neutrale samenleving versnelt. Hij kijkt met verschillende modellen, observaties en satellietdata naar klimaatextremen en analyseert de levenslange blootstelling daaraan bij verschillende leeftijden, om zo ervaringen van de gevolgen in kaart te brengen. Wim Thiery gelooft sterk in de impact van klimaatjongeren op het beleid en het belang van wetenschapscommunicatie. “De jongeren zijn er op korte tijd in geslaagd om iedereen in de samenleving bewust te maken van de urgentie van de klimaatverandering. Ik ben onder de indruk van hun diepgaande kennis over de klimaatwetenschap.” 

 

Wim Thiery

Onder uw studenten geen climate anxiety? 

“Bij mijn studenten merk ik daar niet zo veel van. Maar vanuit de psychologie is er wel degelijk wetenschappelijk bewijs geleverd dat jongeren zich zorgen maken over het klimaat. Wanneer ik bepaalde klimaatstudies aan bod laat komen tijdens de lessen (Wim doceert onder andere het vak Land-Climate Dynamics aan de VUB), dan merken sommige studenten wel dat het erger gesteld is met het klimaat dan ze dachten. Toch is er geen reden voor fatalisme. We hebben vandaag alle oplossingen in onze handen om de klimaatopwarming te doen stoppen. De techniek is er, denk maar aan windmolens, zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke. Bovendien zijn het ook goedkope technieken: ze kosten minder dan wat de gevolgen van de opwarming van de aarde ons zouden kosten. Mijn studenten begrijpen dat er veel kansen liggen die we moeten grijpen. Ik ben zelf geen fatalist maar wat wel zo is, is dat het bewustmaken van die risico’s niet even vlot verloopt. Want we moeten nu wel degelijk kiezen. Ofwel gaan we die nieuwe klimaatvriendelijke technologieën massaal uitrollen zodat we daar in de toekomst de vruchten van gaan plukken met leefbare steden, een gezonder leven en langere levensduur. De andere optie is de geleden schade ondergaan.” 

 

 

“Persoonlijk vind ik dat we als belangrijke kennisinstelling in een van de rijkste landen van Europa nog ambitieuzer mogen zijn.” 

De VUB heeft zelf een klimaatplan, is dat ambitieus genoeg? 

“Het is heel belangrijk dat de VUB nu een stappenplan heeft om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Die doelstelling moet tegen dan wereldwijd gehaald worden om de opwarming tot 1,5°C te beperken. Persoonlijk vind ik dat we als belangrijke kennisinstelling in een van de rijkste landen van Europa nog ambitieuzer mogen zijn.” 

Wat zou de VUB meer kunnen doen? 

“We moeten de ambitie hebben om beter te doen dan die wereldwijde doelstelling. Als we kijken naar het koolstofbudget - dat is wat we in totaal wereldwijd nog mogen uitstoten om binnen de 1.5°C te blijven - dan is dat over zes tot zeven jaar opgebruikt. Als we zien hoe we die uitstoot wereldwijd verdelen dan hebben we daar als rijk en ontwikkeld land dat al heel lang CO2 uitstoot eigenlijk geen recht meer op. Wat de VUB concreet kan doen om een versnelling hoger te schakelen, is nog meer inzetten op duurzaam onderwijs en onderzoek om zo de samenleving oplossingen en experten in de transitie aan te leveren. Ook op vlak van bedrijfsvoering moet onze uitstoot pijlsnel naar beneden. Dat kan via het opvoeren van de isolatie van de gebouwen, van het elektrificeren van de verwarming, het versneld uitrollen van warmtepompen en van hernieuwbare energie via zonnepanelen op de daken.”

Wat kan je als student doen? 

“Als student en consument kun je veel doen. Bijvoorbeeld helemaal niet of minder gaan vliegen. Je kan ook je ouders proberen overhalen hun spaarpotje open te breken om daar een energiezuinige verbouwing van hun woning mee te bekostigen. Minder of geen vlees meer eten: alle kleine beetjes helpen, maar de impact ervan blijft beperkt tot jouw eigen uitstoot. Maar naast die rol als consument kan je ook je rol als burger opnemen. Je kan straks in het stemhokje draagvlak creëren voor een ambitieus klimaatbeleid, je kan via sociale media communiceren over het belang van maatregelen tegen de klimaatverandering, je kan betogen voor een veilige toekomst of politici wijzen op hun verantwoordelijkheid. Je kan ook werk maken van klimaatrechtszaken. In België hebben recent 60.000 mensen de verschillende overheden voor de rechter gedaagd. Die overheden werden vervolgens tot tweemaal toe veroordeeld en moeten nu hun ambitie bijstellen om 55% minder uit te stoten tegen 2030. Dat is historisch te noemen. Het bewijst dat je als individu wel degelijk positieve impact kunt hebben die veel groter is dan jouw persoonlijke uitstoot. De Europese Green Deal is voortgekomen uit de drijvende kracht van de klimaatprotesten van jongeren. Dat is bijzonder hoopvol.”

 

Bio Wim Thiery

Wim Thiery werd in 2017 benoemd tot onderzoeksprofessor aan de VUB, waar hij de BCLIMATE Group oprichtte. Hij ondernam onderzoeksuitwisselingen naar Montreal, Berlijn en Zürich en voerde drie veldcampagnes uit naar Oeganda, Rwanda en DR Congo om automatische weerstations te installeren op het Kivumeer en het Victoriameer. Thiery is mede-auteur van het IPCC Special Report on Climate Change and Land (2019) en het Sixth Assessment Report (2021). Zijn expertise omvat klimaatverandering, klimaatextremen, regionale en wereldwijde klimaatmodellering, interacties tussen land en atmosfeer, landbeheer, vroegtijdige waarschuwingen voor stormen, energiemeteorologie en modellering van klimaateffecten op wereldschaal. In 2017 werd hij door het tijdschrift Forbes verkozen tot lid van de ‘Forbes 30 under 30 Europe’, die ‘de slimste jonge ondernemers, vernieuwers en game changers in Europa’ samenbrengt. In 2023 ontving hij de VUB excellent supervisor award. 

Wim Thiery

Foto credits: Thomas Sweertvaegher

My climate future 

Wim Thiery ontwikkelde een website (www.myclimatefuture.info) waarop je de toekomstige impact van de klimaatopwarming op jezelf kunt aflezen. Je duidt je geboortejaar aan en je krijgt in een oogwenk te zien hoeveel meer bosbranden, rivieroverstromingen, mislukte oogsten, tropische cyclonen, droogtes en hittegolven je in jouw leven mag verwachten bij opwarmingen van respectievelijk 1,5°, 2,4° en 3,5°. Wellicht weinig hoopvol, de bedoeling van deze online tool is dan ook om bewustwording te creëren en om op te roepen tot meer klimaatactie