Een team van VUB-politicologen heeft de Frank Cass prijs voor het beste artikel van 2023 gewonnen. Kamil Bernaerts, Benjamin Blanckaert en Didier Caluwaerts zijn verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen en de onderzoeksgroep DFUTURE (VUB Centre for Democratic Futures) en schreven samen het artikel ‘Institutional design and polarization. Do consensus democracies fare better in fighting polarization than majoritarian democracies?’. Het artikel verscheen in het vooraanstaande vaktijdschrift Democratization en leverde een belangrijke bijdrage aan het begrip van democratisering en politieke polarisatie. 

De onderzoekers zijn zeer dankbaar voor deze erkenning:

“We voelen ons vereerd en trots dat ons werk internationale aandacht krijgt in de vorm van de Frank Cass Prize. Ons artikel benadrukt het belang van inclusieve politieke instellingen in deze tijd van diepe verdeeldheid. Deze prijs bevestigt de relevantie van ons onderzoek naar de impact van de organisatie van democratieën op polarisatie.” 

Onderzoekers verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen

Kamil Bernaerts, Benjamin Blanckaert en Didier Caluwaerts

Het bekroonde artikel stelt dat hoewel politieke en maatschappelijke polarisatie toeneemt, dit niet in alle democratieën in dezelfde mate gebeurt. De onderzoekers ontdekten dat institutioneel design een significante invloed heeft op polarisatie. Landen met consensusdemocratieën, zoals die met evenredige vertegenwoordiging (PR) kiesstelsels, coalitieregeringen en federalisme, vertonen lagere niveaus van zowel idee-gebaseerde als identiteit-gebaseerde polarisatie. Dit bevestigt de hypothese dat consensusdemocratieën beter uitgerust zijn om met identiteit-gebaseerde polarisatie om te gaan, terwijl het effect op idee-gebaseerde polarisatie kleiner is. 

De jury, samengesteld uit vooraanstaande internationale academici, prees het artikel voor zijn betekenisvolle onderscheid tussen idee-gebaseerde en identiteit-gebaseerde polarisatie, het heldere theoretische kader dat verschillende soorten instellingen koppelt aan verschillende vormen van polarisatie, en de empirische analyse van 36 landen over de tijd. 

Meer informatie over het bekroonde artikel en de Frank Cass prijs is terug te vinden via de volgende link. Het bekroonde artikel is hier te lezen.