VUB-professor hydrologie Ann Van Griensven is de nieuwe voorzitter van het Belgisch IHP comité. Unesco'(s Intergouvernementeel Hydrologisch Programma (IHP) is het enige VN-intergouvernementele programma gewijd aan wateronderzoek en -beheer.

België maakt voor de komende vier jaar deel uit van de Raad van het Intergouvernementeel Hydrologisch Programma (IHP) van Unesco. Prof. dr. Ann van Griensven is voorzitter van het Belgisch IHP comité. Hydrologie is de studie van (zoet) water. Wetenschappelijke inzichten op dat vlak zijn erg belangrijk om grote mondiale uitdagingen aan te pakken zoals drinkwater te voorzien voor allen, en droogte en overstromingen tegen te gaan.

Van Griensven werkt binnen het ‘Global Open Water Network’ actief samen met Unesco en verschillende andere experten en universiteiten. Het netwerk zorgt voor educatie, ontwikkeling en onderzoek met open source software en open access gegevens zodat wateronderzoekers elders in de wereld veel gemakkelijker en sneller zelf aan de slag kunnen voor een beter waterbeheer.

Het IHP

Het Intergouvernementeel Hydrologisch Programma (IHP) is het enige intergouvernementele programma van de Verenigde Naties gewijd aan wateronderzoek en -beheer, en het daarmee gepaard gaande onderwijs en capaciteitsontwikkeling. Het IHP heeft hiervoor een interdisciplinaire en geïntegreerde benadering ontwikkeld waarbij ook de sociale dimensie van water wordt meegenomen.

Lees meer op unesco-vlaanderen.be