Professor sportpsychologie Paul Wylleman is door het Internationaal Olympisch Comité geaccrediteerd als Welfare Officer. Cruciaal is zijn expertise met de psychologische impact van corona en mentale begeleiding van sporters in het quarantainehotel tijdens de 2020 Tokyo Spelen. Met deze accreditatie wordt op een gestructureerde manier aandacht en ondersteuning gegeven aan het mentaal welzijn van de topsporters.

De Olympische Spelen van Tokyo 2020 plaatsten het thema van mentaal welzijn in de schijnwerpers. Niet alleen de impact van corona en de opgelegde maatregelen, maar ook de uitspraken en acties van bekende Olympiërs zoals Simone Biles droegen hieraan bij. Op de huidige winterspelen in Beijing zal dat niet anders zijn.

Prof. Paul Wylleman, sportpsycholoog en teampsycholoog van TeamNL tijdens de Olympische Spelen van 2016 en 2020, geeft aan dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) haar plannen voor een ‘Welfare Officer’ verder heeft geconcretiseerd in een aparte accreditatie op de 2022 Olympische Winterspelen te Beijing. In verschillende landen was er al structurele aandacht en ondersteuning voor het mentaal welzijn van hun topsporters.

Prof. Wylleman heeft in overleg met Dr. Richard Budgett, directeur van het IOC’s Medical and Scientific Committee, de taken en de vereiste kwalificaties van deze Welfare Officers besproken. Prof. Wylleman, die momenteel ook geaccrediteerd is als Welfare Officer voor TeamNL tijdens de Winterspelen te Beijing, onderstreept het belang van deze nieuwe accreditatie, niet alleen omdat het de focus structureel richt op het welzijn van sporters, coaches en stafleden, maar ook omdat het de erkenning van de rol en inzet van psychologen tijdens de Spelen als een volwaardige functie erkend.

Prof. Wylleman geeft mee dat zijn persoonlijke ervaring met het verschaffen van de psychologische begeleiding aan de verschillende sporters en coaches in het quarantainehotel tijdens de 2020 Olympische Spelen te Tokyo, een cruciale impact heeft gehad op zijn input voor de accreditatie van deze Welfare Officers.

Aan de Vrije Universiteit Brussel doceert professor Paul Wylleman onder andere sportpsychologie, mentale training en begeleiding en high-performance management en verricht er onderzoek naar de ontwikkeling van de topsportcarrière, de duale carrière studie en topsport, mentale begeleiding van talentvolle en topatleten en de kwaliteit van topsportpsychologische begeleiding. Met zijn onderzoeksgroep verricht hij onderzoek voor onder andere het IOC, WADA en de Europese Commissie.

Wylleman is er tevens hoofd van de dienst Topsport en Studie die al bijna 30 jaar topsporters begeleidt bij het combineren van hun universitaire studie met hun topsport.