Over diplomaten wordt gezegd dat ze uitstekende bruggenbouwers zijn. Dat is zeker het geval voor Soongu Yoon. Hij tilde als geen ander de relaties tussen Korea en de Europese Unie tot een hoger niveau in domeinen als klimaat, groene energietransitie, digitalisering, wetenschap, gezondheid en – niet het minst belangrijke – vrede en veiligheid. Voor die maatschappelijke inspanningen, alsook voor zijn inzet om wetenschappelijk onderzoek over de relaties tussen de EU en Korea aan te moedigen en de KF-VUB Korea Leerstoel te ondersteunen, kent de Vrije Universiteit Brussel (VUB) hem een eredoctoraat toe. Een onderscheiding die bovendien een passend eerbetoon is binnen de context van de 60ste verjaardag van de bilaterale betrekkingen tussen de EU en Korea, waarin ambassadeur Soongu Yoon een cruciale rol speelde.

Als ambassadeur heeft Yoon de afgelopen jaren een buitengewone rol gespeeld in het versterken van de banden tussen (Zuid)-Korea en de Europese Unie. Hij sloot drie belangrijke verdragen af, bevorderde ondertekeningen van verschillende ILO (International Labour Organisation) conventies en de GDPR van de EU én faciliteerde jaarlijks de EU-Korea Summits. Bovendien was hij een drijvende kracht achter de aansluiting van Korea op het EU-initiatief voor een koolstofneutrale samenleving tegen 2050 en heeft hij actief gewerkt aan samenwerkingen met de EU op het gebied van gezondheid, groen en digitaal beleid. Daarnaast heeft hij bijgedragen aan structurele relaties met de NAVO.

Belangrijke schakel op Belgisch niveau

Niet alleen op internationaal niveau, maar ook op nationaal niveau heeft Yoon een aanzienlijke impact gehad. Zo coördineerde hij de viering van 120 jaar diplomatieke relaties tussen België en Korea , eerde hij de Belgische soldaten die vochten in de Koreaanse oorlog en speelde hij een belangrijke rol bij het bevorderen van de Koreaanse cultuur in België.

Facilitator van onderzoek naar EU-Korea relaties

Daarnaast was Yoon nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek rond EU-Korea relaties. De Koreaanse Ambassade heeft een essentiële bijdrage geleverd aan het succes van de prestigieuze EUIA Conferentie (EU in International Affairs), georganiseerd door het Institute for European Studies (IES) in samenwerking met de Université libre de Bruxelles (ULB), UNU-CRIS, Warwick University, en Egmont. Sinds 2021 ondersteunt de ambassade de organisatie van het jaarlijkse Brussels Forum, een evenement waar Koreaanse en Europese academici samenkomen om de dialoog en samenwerking te bevorderen.

Via de KF-VUB Korea Chair worden er jaarlijks tal van wetenschappelijke seminaries, conferenties en meetings gehouden, waarbij vrede, veiligheid en duurzaamheid centraal staan en de rol van de EU en Korea wordt onderzocht. De leerstoel speelt aldus een cruciale rol in het bevorderen van onderzoek en dialoog over EU-Korea betrekkingen en draagt bij aan het versterken van de banden tussen Korea en Europa op academisch niveau. Ze is uniek in Europa, naast enkele soortgelijke Korea Leerstoelen in de Verenigde Staten, wat het belang van de VUB in de regio onderstreept. De leerstoel wordt bekleed door Prof. Dr. Ramon Pacheco Pardo, afkomstig van King's College UK, onder supervisie van Prof. Dr. Luis Simon.