Het Methusalemprogramma van de Vlaamse overheid biedt toponderzoekers een structurele financiering van lange duur, waardoor zij minder afhankelijk zijn van externe, projectmatige financiering. Het is een van de meest prestigieuze types financiering in Vlaanderen. Dit jaar ontvangen twee onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel deze financiering: Jan Steyaert en Thierry VandenDriessche.

Uit de succescijfers bij het binnenhalen van Europese onderzoeksfinanciering mag blijken dat de Vrije Universiteit Brussel sterk inzet op onderzoek en innovatie. Nieuwe biomedische technologieën ontwikkeld aan de VUB leiden vandaag reeds tot nieuwe medicijnen. Twee toponderzoekers hebben voor hun grensverleggend onderzoek nu duurzame financiering verworven in het kader van het Methusalem programma van de Vlaamse Overheid.

Thierry Vandendriessche

"Strijd tegen menselijk lijden"

Prof. Dr. Thierry VandenDriessche van het Departement Gentherapie en Regeneratieve Geneeskunde zet sterk in op gentherapie en is een erkende autoriteit in dit vakgebied. Het menselijk DNA bestaat uit 3 miljard chemische letters die onze genen vormen. Erfelijke ziektes worden veroorzaakt door chemische typfouten in ons DNA die als een zwaard van Damocles de levenskwaliteit van de getroffen patiënten bedreigen. Erfelijke spierziekten, zoals de ziekte van Pompe en spierdystrofie, leiden tot progressieve aftakeling van de spieren en het hart, wat de levensverwachting aanzienlijk vermindert. ​ De huidige behandelingen zijn ontoereikend en bieden geen duurzame oplossing.Voortbouwend op meer dan 30 jaar onderzoekservaring in gentherapie, willen we een nieuwe strategie ontwikkelen om levensbedreigende erfelijke spierziektes effectief te genezen. We willen hierbij de oorzaak van het probleem aanpakken. Door op een doeltreffende en veilige manier functionele kopieën van gezonde genen in de spieren en het hart te transporteren, kunnen de desastreuse gevolgen van deze ziektes ongedaan gemaakt worden.” zegt VandenDriessche. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een duurzame oplossing die niet alleen de levenskwaliteit van patiënten verbetert, maar ook de socio-economische last op de samenleving kan verlichten. Deze innovatieve gentherapie strategie kan bovendien breed worden ingezet om andere erfelijke spierziekten te behandelen, wat een positieve impact heeft op de strijd tegen ziekte en menselijk lijden.

"Kers op de taart"

Prof. Dr. ir. Jan Steyaert, directeur van het laboratorium voor structurele biologie, is een autoriteit in het domein van de Nanobody technologie en hanteert een andere aanpak . “Nanobodies, ook kameelantilichamen genoemd, werden exact 30 jaar geleden door Raymond Hamers (2021+) in onze laboratoria ontdekt. Het daaropvolgend werk van mezelf en vele anderen aan de VUB ligt aan de basis van een wereldwijde (r)evolutie waarbij conventionele antilichamen die gebruikt worden in het onderzoek én in de geneeskunde nu stelselmatig plaats ruimen voor nanobodies. Als kers op de taart van mijn mooie carrière wil ik samen met mijn team compleet nieuwe toepassingen ontwikkelen in de immunotherapie én de nanobody-legacy duurzaam verankeren aan onze Alma Mater." zegt Steyaert. “Concreet willen we nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen die geïnspireerd zijn op de natuurlijke werking van het immuunsysteem om patiënten doeltreffender en met minder bijwerkingen te behandelen.” Verder heeft hij de ambitie om op basis van die inzichten een nieuw farmaceutisch bedrijf uit de grond te stampen. “We brengen alle Nanobody know-how die de laatste 30 jaren opgebouwd werd ook samen om die vanaf volgend jaar te delen met de wetenschappelijke gemeenschap via een wereldwijde kennisbank genaamd NanoSaurus.” besluit Steyaert.

 

Beide onderzoekers krijgen voor hun onderzoeksprojecten van de Vlaamse Overheid elk 2.100.000 euro in totaal voor een termijn van 7 jaren

Jan Steyaert

Contact:

 Thierry Vandendriesche: thierry.vandendriessche@vub.be

 Jan Steyaert: jan.steyaert@vub.be