Op vrijdag 25 maart vond de uitreiking plaats van de 2022 UDC (University Development Cooperation) Career Award van de VUB.  Het algemene doel van de prijs is professoren en personeelsleden van de VUB te erkennen voor hun bijdrage aan universitaire ontwikkelingssamenwerking. De prijsuitreiking werd voorafgegaan door een “show & tell” voor de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Meryame Kitir, die een ontmoeting had met verschillende VUB-onderzoekers en -studenten die aan uiteenlopende projecten in verband met ontwikkelingssamenwerking hebben gewerkt.

De uitreikingsceremonie werd gepresenteerd door professor Stefaan Smis; minister Kitir reikte de prijs uit aan de winnaar van dit jaar: Professor Nico Koedam.

In de woorden van de indieners van zijn nominatiedossier: "In de loop van zijn carrière heeft professor Nico Koedam blijk gegeven van een buitengewone inzet voor de ontwikkeling en het beheer van ontwikkelingsrelevante onderzoeksactiviteiten en onderwijsprogramma's aan de VUB. Daarnaastheeft hij een voorbeeldige staat van dienst op het gebied van onderzoeks- en onderwijsactiviteiten in samenwerking met partners in het Zuiden. Wie hem kent, zal het eens zijn over de oprechtheid en toewijding waarmee hij deze activiteiten onderneemt."

Nico promoveerde aan de VUB in 1987 met een doctoraatsthesis over, "A physio-ecological approach to the role of root cation-exchange capacity in soil preference with respect to soil acidity", en van 1984 tot 1992 coördineerde hij het door ontwikkelingssamenwerking gesponsorde postgraduaatprogramma Tropische Moleculaire Biologie voor studenten uit het Globale Zuiden. In 1992 werd hij gewoon hoogleraar aan de VUB, en hoofd van de onderzoeksgroepen "Plantenbiologie en Natuurbeheer" aan de VUB (APNA), en "Ecologie & Biodiversiteit", die onderzoek omvatten naar mangrove-ecologie, bos- en natuurbeheer, socio-ecologie en fysio-ecologie. Voor beide deed hij de coördinatie en promotie en nam hij deel aan diverse ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in India, Sri Lanka, Mauritanië, Marokko, Kenia, Vietnam, Gambia, Tanzania, Mozambique, Zuid-Afrika, Ecuador, Peru, enz. En natuurlijk is hij programmadirecteur voor de internationale cursus Oceans & Lakes (in samenwerking met Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen). Hij was ook betrokken bij of beheerde een groot aantal projecten met betrekking tot het Globale Zuiden met financiering van VLIR-UOS, FWO, BELSPO, EU-financiering, Erasmus+, en anderen.

Hij heeft in totaal 131 MSc-studenten begeleid (waarvan 33 uit het Globale Zuiden), en 39 PhD-onderzoekers (waarvan er op het moment van schrijven nog 7 lopen), waarvan ongeveer 20 uit partnerlanden in het Globale Zuiden.

Een van zijn alumni is Dr James Kairo, Chief Scientist bij het Kenya Marine and Fisheries Institute, die over Nico zei: "Door zijn wetenschappelijke begeleiding en motivatie was ik in staat mijn PhD af te ronden en terug te keren naar Kenia... Ik ben blijven samenwerken met Professor Koedam... en door zijn projecten en partnerschappen ben ik getuige geweest van verbeterde capaciteitsontwikkeling, toegenomen gemeenschapsinkomen, en verbeterd milieubeheer in het Globale Zuiden, allemaal met dank aan Professor Nico Koedam." Dr Francisco Benitez Capistros van de Centrale Universiteit van Ecuador voegt hieraan toe: "Taal- en cultuurbarrières worden door Nico gemakkelijk overwonnen, niet alleen omdat hij meer dan zeven talen spreekt en buitengewoon slim is, maar omdat hij gewoon nieuwsgierig is... Hij geeft om deze planeet, om planten (mangroven in het bijzonder) en dieren in al hun vormen en onderlinge verbanden. Hij geeft om zijn studenten en hun families, hun landen en hun geschiedenis, beleid en bestuur. Maar wat Nico onderscheidt is dat hij er om geeft en er naar handelt."

Een warme proficiat van de hele VUB-gemeenschap aan professor Nico Koedam!

  • Korte video met de presentatie van de 2022 UDC Career Award winnaar is hier.
  • Korte getuigenis van Dr James Kairo (Kenya Marine and Fisheries Institute) is hier.
  • Korte getuigenis van Dr Francisco Benitez (Central University of Ecuador) is hier.
  • Korte getuigenis van Harvey Suello (Oceans & Lakes alumnus, en PhD onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen) is hier.
  • Korte getuigenis van Judith Okelo (alumna, en bij het Kenya Marine and Fisheries Institute) is hier.

UDC Career Award 2022 Kitir Koedamfoto dankzij Yann De Troyer