Voor ondersteuning bij een ERC-aanvraag kan je terecht bij Research Funding Europe (RFE).

Alles over Research Funding Europe

Starting Grants

RadNu

Krijn De VriesRadNu, StG 2018
Radio detection of the PeV - EeV cosmic-neutrino flux

In 2013 detecteerde de IceCube neutrino-telescoop de eerste hoogenergetische neutrino's van buiten ons sterrenstelsel. Boven een paar PeV daalt de kosmische neutrino-flux snel, waardoor meer detectievolume nodig is dan de huidige IceCube. Het RadNu-project van de EU ontwikkelt radar- en radiodetectietechnieken om deze hoogenergetische neutrino's in dichte media te meten.

Lees meer

LUMIERE

Christophe SnoeckLUMIERE, StG 2020
Landscape Use and Mobility In EuRopE - Bridging the gap between cremation and inhumation

Het LUMIERE-project onderzoekt begraven en gecremeerde menselijke resten om mobiliteit, migratie en landschapsgebruik van vroege Europese bevolkingsgroepen te begrijpen. Door state-of-the-art bioarcheologische methoden te gebruiken, wil het project de isotopische studie van archeologische menselijke resten verbeteren en een breder scala aan specimen onderzoeken.

Lees meer

FROGWY

Wen-Juan MaFROGWY, StG 2021
Evolutionary Genomics of Unconventional Sex Chromosomes in Frogs

Kikkers, met hun ongedifferentieerde geslachtschromosomen en frequente omwentelingen, bieden een ideaal model voor het onderzoek naar geslachtschromosoomdiversiteit en -evolutie. Het ERC-gefinancierde FrogWY-project bestudeert deze evolutie bij roverkikkers om traditionele opvattingen uit te dagen.

Lees meer

CURIAE VIRIDES

Liliana Lizarazo-RodriguezCURIAE VIRIDES, StG 2020
How the third wave of global judicial (and social) activism is filling ecological governance gaps and challenging the liability-remedy paradigm.

Vandaag wordt ecologische achteruitgang vooral gelinkt aan de mensheid. Veel stakeholders sporen overheden en grote bedrijven aan om noodzakelijke maatregelen te treffen om ecologische risico's en schade te minimaliseren of vermijden. Er is op dit moment echter weinig duidelijkheid over de rol van de slachtoffers van deze ecologische schade. CURIAE VIRIDES onderzoekt de verschuiving naar meer ecocentrische procedures en de rol van rechtbanken, met aandacht voor de gevolgen voor slachtoffers van ecologische schade.

Lees meer

COLOR-UP

Martin VirteCOLOR-UP, StG 2020
All-optical sub-THz signal filtering with multi-COLOR lasers

Het EU-gefinancierde COLOR-UP project richt zich op het verbeteren van sub-terahertz technologie voor draadloze communicatie en beeldvorming door het ontwikkelen van geavanceerde on-chip frequentiefilters met multi-kleuren lasers, getoond in een speciale PIC.

Lees meer 

VERITRACE

Cornelis J. SchiltVERITRACE, StG 2022
Traces de la Verité: The reappropriation of ancient wisdom in early modern natural philosophy

VERITRACE onderzoekt hoe oude wijsheidsteksten, populair bij vroegmoderne natuurfilosofen zoals Kepler en Newton, bijdroegen aan de vorming van moderne wetenschap. Het project analyseert hun invloed in de vroegmoderne periode in Europa door een groot aantal gedrukte werken te bestuderen, gebruikmakend van geavanceerde leestechnieken. Dit zal het begrip verdiepen over de rol van deze geschriften in de wetenschappelijke revolutie.

Lees meer

TRAJECT

Lara Pivodic, TRAJECT, StG 2022 
Uncovering commonalities and differences: Towards a novel framework for identifying end-of-life trajectories of older people with serious chronic illness

Dit project onderzoekt de complexiteit van end-of-life trajecten bij ouderen met ernstige chronische ziekten door zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden te integreren. Het streeft ernaar de gemeenschappelijke en individuele aspecten van deze trajecten te begrijpen, evenals de invloeden die ze vormgeven. Deze benadering zal fundamentele inzichten bieden in de bestudering van het levenseinde, wat bijdraagt aan betere zorg en methodologische vernieuwingen in gerelateerde wetenschappelijke velden.

Lees meer

INEQNEWS

Antonis Kalogeropoulos, INEQNEWS, StG 2022
Understanding and Alleviating Inequalities in Digital News Consumption

Dit project onderzoekt hoe ongelijkheden in digitale nieuwsconsumptie en politieke kennisverwerving aangepakt kunnen worden, met aandacht voor de invloed van sociale verschillen en digitale platforms. Het identificeert kwetsbaarheden voor desinformatie en test interventies om deze ongelijkheden te verminderen. De aanpak combineert diverse methoden binnen een globaal Noord/Zuid vergelijkingskader.

Lees meer

FORAGENCY

Benoît Henriet, FORAGENCY, StG 2022
Foraging, Fishing and Hunting as Agency in Colonial Central Africa (c. 1885 - c. 1960)

FORAGENCY onderzoekt hoe inheemse gemeenschappen in koloniaal Centraal-Afrika koloniale overheersing tegengingen door traditionele praktijken zoals jagen, vissen en foerageren, die alternatieve inkomsten en behoud van culturele kennis mogelijk maakten. Dit onderzoek belicht de economische en sociale strategieën buiten het koloniale kapitalisme en draagt bij aan een nieuw begrip van inheemse ecologieën en weerstand tegen kolonialisme. Het biedt nieuwe perspectieven op decoloniale en posthumanistische studies.

Lees meer

 

REEL BORDERS

Kevin SmetsREEL BORDERS, StG 2020
Fiction Film and Borderlands

Het REEL BORDERS project gebruikt fictiefilms om te onderzoeken hoe grenzen identiteit en gemeenschapsgevoel in de EU beïnvloeden, en belicht de rol van film in het vormgeven van percepties van grenzen. Dit inzicht verrijkt culturele studies en het gebruik van fictiefilm, met focus op conflict, migratie en geopolitiek.

Lees meer

DATAUNION

Rocco BellanovaDATAUNION, StG 2021
The European Data Union: European Security Integration through Database Interoperability

Het DATAUNION project onderzoekt de impact van databankinteroperabiliteit op machtverhoudingen. Dit in het kader van het creëren van een Europese Data Unie die de toegang van overheidsinstanties tot verschillende IT-systemen vergemakkelijkt. Dit project zal de socio-materiële praktijken die databankinteroperabiliteit ondersteunen theorieën, de implicaties van de constructie van de Data Unie evalueren, en nieuwe inzichten leveren over de fricties die de vorming van een Europese Data Unie beïnvloeden.

Lees meer

ICE³

Harry Zekollari, Ice cubed, StG 2023 
ICE³ : Modelling the global multi-century evolution of glacier ICE in 3D

Het ICE³ project innoveert de modellering van gletsjers wereldwijd door onzekerheden in modelinput te verminderen, 3D modelleringstechnieken te verbeteren, en gletsjerevolutie op eeuwenlange schaal te simuleren. Dit zal leiden tot nauwkeurigere projecties van gletsjerevolutie en hun bijdrage aan zeespiegelstijging en waterbeschikbaarheid onder verschillende emissiescenario's. Deze inspanningen ondersteunen beleidsvorming en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering door het verbeteren van klimaatimpactmodellen.

Lees meer

CODE

Antonio Calcara, CODE, StG 2023 
Competition in the Digital Era: Geopolitics and Technology in the 21st Century

CODE onderzoekt de technologische strijd tussen China, de VS en Europa in halfgeleiders, cloud computing en ruimtevaart, met het doel om de concurrentiedynamiek om kritieke technologieën te verklaren. Het combineert methoden uit internationale betrekkingen, politieke economie, en innovatiemanagement, en gebruikt netwerkanalyse en machine learning om markt- en patentgegevens te analyseren. Het project belicht de geopolitieke, economische en strategische gevolgen van deze technologische concurrentie.

Lees meer

Consolidator Grants

SINATRA

Luis Simón, SINATRA, CoG 2021
Subject or Object? SINo-American competition and European sTRAtegic autonomy

Het SINATRA-project onderzoekt hoe Europa zich kan positioneren in de toenemende rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China, met speciale aandacht voor de mate van autonomie van de EU in haar interacties met beide supermachten op gebieden als handel, technologie, en buitenlands- en veiligheidsbeleid. Het project verwerpt de theorie dat de EU louter een onafhankelijk subject, object, of strijdtoneel in de Sino-Amerikaanse rivaliteit zal worden, en stelt in plaats daarvan dat de EU zowel subject als object is. 

Lees meer

ReplaceMi

Kiavash Movahedi, ReplaceMi, CoG 2022
Microglia engineering and replacement to treat brain disease

Het ReplaceMi project richt zich op het vervangen van microglia in de hersenen met behulp van specifieke stamcelvoorlopers. Deze aanpak biedt nieuwe mogelijkheden voor celtherapie bij neurologische aandoeningen, door microglia om te vormen tot eiwitproductiecentra en hun ziekterespons te verbeteren.

Lees meer

MERLIT

Ulrike Pirker, MERLIT, CoG 2022 
Meritocracy and Literature: Transcultural Approaches to Hegemonic Forms

MERLIT onderzoekt de evolutie en impact van meritocratische verhalen in literatuur, van de 17e eeuw tot heden, en belicht hoe deze verhalen zowel empowerment bieden als kritiek oproepen door hun verbintenis met dominantie en privilege. Het project verbreedt de focus door radicale schrijfpraktijken uit het mondiale Zuiden en Anglofone contexten te betrekken en daagt de perceptie uit dat meritocratisch denken een recent fenomeen is. MERLIT combineert literatuurgeschiedenis met nieuwe formalistische theorie en culturele vertaling, om diepgaand inzicht te bieden in de vormende rol van literatuur.

Read more

CertiFox

Bart Bogaerts, CertiFox, CoG 2023 
Certified First-Order Model Expansion

Combinatorische optimalisatie richt zich op het ontwikkelen van generieke hulpmiddelen die een beschrijvende probleemstelling nemen en automatisch de optimale oplossing berekenen. Dit project in de  beoogt de ontwikkeling van methoden en tools om met absolute zekerheid te garanderen dat het juiste probleem correct is opgelost. Gebruikers definiëren problemen in een begrijpelijke taal, die vervolgens wordt omgezet naar een specificatie die een solver kan begrijpen en oplossen. Gezien de brede toepassing van deze tools in kritieke en levensveranderende beslissingen, is volledige betrouwbaarheid essentieel.

Read more

FLUX

Steven GODERIS, CoG 2023 
Tracing the FLUX of cosmic dust arriving to Earth during the Phanerozoic

FLUX bestudeert hoe micrometeorieten (MMs) de aarde beïnvloeden door fossiele MMs uit het Fanerozoïcum te analyseren, om te onderzoeken hoe de instroom van kosmisch stof veranderde en de dynamiek tussen het Zonnestelsel en de Aarde beïnvloedde. Dit project zal inzicht geven in de evolutie van kosmisch stof, de impact op aardse processen, en bijdragen aan een beter begrip van de interactie tussen de Aarde en het Zonnestelsel.

Lees meer

Advanced Grants

CoHuBiCol

Mireille Hildebrandt, CoHuBiCoL, AdG 2017
Counting as a Human Being in the Era of Computational Law

Dit project verkent de invloed van kunstmatige intelligentie en blockchain op de wetgeving, met de focus op hoe deze technologieën de rechtspraktijk en het concept van de rechtsstaat kunnen veranderen. Het streeft naar het ontwikkelen van een nieuwe interpretatiemethode voor het computationeel recht, om de juridische bescherming en toegang tot juridische middelen in het digitale tijdperk te begrijpen en te herdefiniëren. Door rechtstheorie te combineren met computerwetenschap, beoogt het een fundamentele vernieuwing in juridische methodologie.

Read more

Proof of Concept Grants

EVO-LC

Wim De Malsche, EVO-LC, PoC 2022
Column with AC-EOF Induced Vortices for HPLC

Het EVODIS project, geleid door Prof. Wim De Malsche van VUB, heeft een techniek ontwikkeld om met een oscillerend elektrisch veld de massatransport in microapparaten te versnellen door vortex menging, wat de efficiëntie van HPLC-kolommen tot 3 keer verbetert. Deze innovatie, verder ontwikkeld in EVO-LC, maakt snellere en efficiëntere scheidingen mogelijk voor gebruik in laboratoria en point-of-care settings, zoals bij diabetes monitoring.

Lees meer 

VORTEX SENSOR

Wim De Malsche, VORTEX SENSOR, PoC 2022 (start project 1/03/24)
Vortex microflow inducer that enables detection of ultra-low concentrations of species in sensors

De WHO rapporteerde in 2018 dat watervervuiling door meer dan 100.000 chemicaliën bijdraagt aan ecologische en gezondheidsproblemen. Het VORTEX SENSOR project, voortbouwend op ERC's EVODIS, ontwikkelt een geavanceerde biosensor die vortices creëert voor effectievere detectie van lage concentraties schadelijke stoffen in water, essentieel voor afvalwaterbehandeling en aquacultuur. Deze technologie belooft snelle, ter plaatse analyse van waterkwaliteit, cruciaal voor het monitoren van aquacultuurpathogenen.

Lees meer

Nieuws

Geen resultaten gevonden.