Handelsmissie heeft studenten nodig!

In het vak Handelsmissie vertegenwoordig je als VUB’er een bedrijf of organisatie in het buitenlandJe maakt als student eerst zélf de bedrijven warm om je te financieren om over de landsgrenzen heen een opdracht uit te voeren. Een grote uitdaging! Maar je slaagkansen verhogen aanzienlijk door de interculturele skills en finesses die je leert tijdens de voorbereiding van het project.

Die ondernemende skills heb je ook hard nodig in de tweede uitdaging van het project, wanneer je effectief op missie vertrekt en je opdracht tot een goed einde moet weten te brengen. Naast ondernemende en interculturele skills in de strijd gooien, ga je aan de slag met de uitvoering van marktonderzoek en interactie met business partners uit andere landen. Een onevenaarbare leerschool!  Ben je benieuwd naar meer? Klik dan hier en kom alles te weten over de landen, jouw taken, de bedrijven en veel meer!

Handelsmissie heeft bedrijven nodig!

Internationale handel is zeer belangrijk, het verhoogt de welvaart en draagt bij tot duurzaamheid. Benieuwd naar meer? Klik dan hier en kom alles te weten over de landen, de taken van de studenten, ervaringen van vorige edities en veel meer. Zit je hierna nog met vragen? Wij helpen je graag verder via trademission.inisol@vub.be

2022_Internationale werking_S_459683056

Hoe gaat het er dit jaar aan toe? En de voorgaande jaren?

Ben je benieuwd hoe het er de voorbije jaren aan toe ging op Handelmissie? Klik dan hier en kom alles te weten over de huidige editie in Rusland, Griekenland en Hongarije. Benieuwd naar de voorgaande edities? Bekijk alle archiefbeelden.

Ontwikkel jezelf internationaal op Handelsmissie

Ben jij een VUB’er die graag onderneemt en niet bang is van een sprong in het onbekende? Wil je je interculturele skills aanscherpen door te vertoeven in de context van internationaal zakendoen? Dan is de Handelsmissie iets voor jou!

Naar jaarlijkse traditie biedt het handelsmissie team in samenwerking met Inisol en Flanders Investment & Trade geëngageerde VUB’ers zoals jij de kans om een Belgische onderneming te vertegenwoordigen in belangrijke, groeiende economieën in het buitenland. Elk jaar gaat het om andere landen. Zo kozen ze voor 2023 om gedurende drie kalenderweken de Indische en Senegalese markt te verkennen. De landen voor 2024 zijn Ivoorkust en Kenia.

Als gemotiveerde masterstudent beschik je over een brede kennis en kijk je ernaar uit om al die academische inzichten om te zetten in de praktijk. Daar wil het VUB-project Handelsmissie je graag bij helpen! Het project stimuleert je om je opgebouwde economische, technologische en taalkundige vaardigheden verder aan te wenden via een relevant project in het buitenland. Dat project voer je uit in opdracht van een Belgisch bedrijf. Je kan daarvoor rekenen op de academische begeleiding van Prof. dr. Michaël Dooms en Prof. dr. Geerts. Ook op professioneel vlak krijg je steun vanuit de Solvay Business School en zijn alumni, Flanders Investment & Trade, de Belgische ambassades, de federale en regionale ministers en het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Dat uitgebreide professionele netwerk garandeert je een succesvol project! 

Concreet zijn er verschillende opdrachten die je in het kader van je project op Handelsmissie uitvoert. Zo kan het bedrijf waarvoor je je inzet vragen om een lokaal marktonderzoek te voeren. Als deel van dat onderzoek schrijf je aanbevelingen voor een geslaagde marketingmix, spoor je potentiële leveranciers en klanten op, maak je een analyse van de distributie- en opslagmogelijkheden, voer je onderzoek uit naar opportuniteiten binnen de sector van het bedrijf, enzovoort. Er is een groot aanbod aan mogelijkheden. Wat je doet, bepaal je in samenspraak met het bedrijf waarvoor je je inzet. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat het bedrijf de invloed van de coronapandemie wil onderzoeken. Dan kan het je onder andere vragen om na te gaan wat de impact van COVID-19 is op de marktomstandigheden van het land waar je actief bent met een focus op de producten en/of diensten die het bedrijf aanbiedt. Ook zaken zoals onderzoek naar de impact van COVID-19 op de logistieke ketens, een pre-haalbaarheidsanalyse van re- of nearshoring van productie- en logistieke activiteiten, de analyse van de stand van zaken, opsporen van potentiële (nieuwe of alternatieve) leveranciers en klanten en research naar nieuwe opportuniteiten kunnen tot jouw takenpakket behoren. Eén ding is alvast zeker: het is een interessante internationale uitdaging die jou als student maximaal doet groeien. Twijfel dus niet en stel je nog tot april-mei kandidaat voor de Handelmissie 2025!

Zit je nog met vragen? Download dan de brochure via deze link. Ben je benieuwd hoe het er dit jaar aan toe gaat, klik dan hier. Ben je benieuwd naar hoe het project vorige jaren evolueerde? Klik dan hier.

Vacature

Je bent… 
 • Een gemotiveerde VUB’er met een grote ondernemingszin 
 • Betrouwbaar  
 • Professioneel ingesteld  

   
Je hebt… 
 • Engagement 
 • Leiderschapsvaardigheden 
 • Goede studieresultaten 
 • Teamplayer mentaliteit 
 • Taalvaardigheid  

   
What’s in it for you? 
 • Onbetaalbare kennis 
 • Workshops 
 • Interculturele en ondernemende skills 
 • Je draagt actief bij aan de Belgische en Vlaamse economie 
 • Een onvergetelijke internationale ervaring (ook voor op je cv) 
 • Een nieuwe groep vrienden voor het leven!

Inschrijven

Ontwikkel uw bedrijf internationaal via het VUB-project Handelsmissie

Bent u een ondernemer die graag masterstudenten de kans wil bieden op een eerste professionele ervaring? Zou u graag weten hoe uw bedrijf scoort in het buitenland? Zou u graag vertegenwoordigd worden op internationaal niveau en zo een krachtig netwerk uitbouwen? Zou u bovendien graag wetenschap willen koppelen aan de praktijk? Dan is het VUB-project Handelsmissie iets voor u!

Naar jaarlijkse traditie biedt het handelsmissie team in samenwerking met Inisol – de Initiatiegroep Solvay, de vereniging van masterstudenten handelsingenieur die zich inzet voor geëngageerde economische studenten – de kans om uw onderneming te vertegenwoordigen in belangrijke, groeiende economieën in het buitenland. Inisol werkt hiervoor samen met onder andere Flanders Investment & Trade (FIT), de Belgische ambassade ter plaatse en het Agentschap voor Buitenlandse Handel om professioneel advies in te winnen en de nodige contacten te leggen. De Handelsmissie biedt masterstudenten de kans om de grote dosis kennis op vlak van technologie, taalvaardigheid en economie die ze verwierven om te zetten in de praktijk. Zij krijgen hiervoor de begeleiding van een academisch en professioneel team. Jaarlijks nemen aan elke Handelsmissie een twintigtal bedrijven deel. Zij ontvangen op het einde van het project een gedetailleerd rapport. Maar ook doorheen het proces is een georganiseerde samenwerking noodzakelijk. Daarom zijn frequente overlegmomenten tussen een vertegenwoordiger van het deelnemende bedrijf, een vertegenwoordiger van Flanders Investment & Trade, de betrokken student en de academische begeleiding belangrijk. Om het project zo goed mogelijk te doen slagen, zijn we altijd op zoek naar nieuwe bedrijven. Daar komt u dus als geroepen! 

Concreet zal, wanneer u wenst deel te nemen aan het project, een van de masterstudenten uit het Handelsmissieteam met u samenwerken. Dat doet de student via de uitvoering van een opdracht waar uw bedrijf de centrale rol in speelt. Enkele voorbeelden van opdrachten zijn aanbevelingen voor een geslaagde marketingmix in het land waar de student onderzoek voert, de impact van COVID-19 op dat land met de focus op de producten/diensten die u aanbiedt, onderzoek naar de opportuniteiten binnen de sector van uw bedrijf en onderzoek naar potentiële leveranciers en klanten. De precieze opdracht voor uw bedrijf bepalen we in samenspraak met u. Bovendien kiest u zelf hoe deze samenwerking verloopt. Wij bevelen hier uiteraard sterk aan dat uw bedrijf de student een goede interne opleiding aanbiedt, naast de nodige zelfstudie. 

Tijdens de missie communiceren we regelmatig over de evolutie van de uit te voeren opdracht. Dit maakt het mogelijk om de student te begeleiden en de opdracht bij te sturen indien gewenst. Na afloop van de missie maken de studenten een gedetailleerd eindrapport op, waarbij een mondelinge toelichting hoort. Die toelichting gebeurt in aanwezigheid van Prof. dr. Dooms of Prof. dr. Geerts, en uzelf als opdrachtgever. In het eindrapport worden alle acties toegelicht die nodig waren om de opdracht tot een succesvol einde te brengen. De verkregen informatie, analyses, behaalde resultaten en conclusies worden op een gestructureerde manier opgenomen. Uw bedrijf ontvangt bijgevolg een accuraat en diepgaand rapport waarin alle aspecten van de omschreven opdracht worden behandeld. We garanderen dit, aangezien dit eindrapport deel uitmaakt van de afstudeervereisten van de studenten.  

Ten slotte bedraagt uw deelname in de kosten voor dit  project €4.250. Hier zijn alle reis– en verblijfskosten inbegrepen. Hiervan wordt, in overeen komst met FIT, mogelijks een deel gesubsidieerd. Het is duidelijk dat deze unieke samenwerking niet enkel voor de studenten, maar ook voor u als bedrijf een echte meerwaarde kan zijn. Twijfel dus niet en doe mee! Heeft u nog bijkomende vragen? Hier kunt u de informatiebrochure downloaden en hier kunt u lezen hoe het er dit jaar aan toe gaat/ hoe het er vorige jaren aan toe ging. Hopelijk tot snel!

Vacature

What’s in it for you?  
 • We zijn een team van gemotiveerde masterstudenten aan het eind van ons academisch programma met een brede kennis en kijken ernaar uit om deze inzichten in de praktijk toe te passen 
 • We gebruiken onze opgebouwde economische, technologische en taalkundige vaardigheden en zullen deze verder aanwenden om de opdracht met maximale professionaliteit uit te voeren 
 • De contacten die we hebben opgebouwd met verschillende economische instellingen staan garant voor professionele ondersteuning door expertster zake

Inschrijven

Handelsmissie 2024 - 33ste editie

Dit jaar organiseert het handelsmissie team in samenwerking met Inisol voor de 33ste editie twee handelsmissies naar Abidjan (Ivoorkust) en Naïrobi (Kenia). De missies duren 3 kalenderweken en vinden plaats in het voorjaar van 2024. Concreet gaat de handelsmissie naar Ivoorkust door van 4 maart tot en met 22 maart, en de missie naar Kenia van 25 maart tot en met 12 april.

De voorbereidingen voor de handelsmissies begonnen al in de zomermaanden voorafgaand aan het academiejaar. Praktische zaken als accommodatie, lokaal vervoer en communicatiemogelijkheden zijn ook vooraf geregeld. Op die manier krijgt de uiteindelijke uitvoering van de missie en het volbrengen van de bedrijfsopdracht meteen de focus. Voor, tijdens en na de missie vinden interim rapportages aan de opdrachtgever plaats. De studenten dienen het eindrapport uiterlijk acht weken na terugkeer in.

Vlag van Ivoorkust dat in de lucht wappert

Ivoorkust

Economie

In 2022 kende de Ivoriaanse economie een reële bbp-groei van 6,7%, iets lager dan de 7% die in 2021 werd opgetekend, te midden van de wereldwijde crisis. De groei was vooral te danken aan de particuliere consumptie, ondersteund door overheidsinvesteringen en loonsverhogingen bij de overheid. De inflatie bereikte in 2022 5,2%, de hoogste inflatie in tien jaar, als gevolg van de gestegen voedsel-, transport- en energieprijzen. Ondanks de uitdagingen blijven de vooruitzichten op middellange termijn positief, vooral dankzij structurele hervormingen die gericht zijn op macro-economische stabiliteit. Ivoorkust bevindt zich op een positief economisch pad. Een strategie voor 2023 focust op investeringen in veelbelovende sectoren die de welvaart kunnen verbeteren.

Economische vooruitgang

Ivoorkust heeft een van de snelst groeiende economieën in West-Afrika. Het land heeft een robuuste economische groei, aangedreven door investeringen in infrastructuur, landbouw, en andere sectoren. Ivoorkust is een van de grootste producenten van cacao ter wereld, en het heeft ook een groeiende productie van andere agrarische producten zoals koffie, rubber, en cashewnoten. De Ivoriaanse overheid werkt ook aan het verbeteren van het ondernemingsklimaat en het aantrekken van buitenlandse investeringen om de economie verder te stimuleren.

Internationale handel

In 2022, exporteerde Vlaanderen voor 868 miljoen euro naar Ivoorkust, met een overschot van 292 miljoen euro. De jaaruitvoer van 2022 vanuit Vlaanderen naar Ivoorkust steeg met 91% vergeleken met 2021. In 2023 (tot en met april) daalde de export naar Ivoorkust met 37%. In 2022 importeerde Vlaanderen voor 575 miljoen euro uit Ivoorkust, wat 11% minder was dan het voorgaande jaar. In 2023 (tot en met april) steeg de import met 16%. Wereldwijd exporteerde Ivoorkust in 2022 voor 15.609 miljoen euro aan goederen. Vlaanderen speelde als klant een rol met een invoerportfolio ter waarde van 575 miljoen euro, wat 3,69% was van de totaaluitvoer van Ivoorkust.

Politiek

Sinds er in 2021 inclusieve parlementsverkiezingen zijn gehouden, kent Ivoorkust politieke en sociale stabiliteit. De regering, de politieke partijen en het maatschappelijk middenveld hebben een proces van nationale verzoening op gang gebracht na het afsluiten van een politieke dialoog. Het land bereidt zich nu voor op de gemeentelijke en regionale verkiezingen die gepland zijn voor oktober 2023. Deze verkiezingen zullen een cruciale test zijn voor de belangrijkste politieke partijen, waaronder de regerende Rally voor Houphouetisten voor Democratie en Vrede (RHDP), de Democratische Partij van Ivoorkust (PDCI-RDA) onder leiding van voormalig president Henri Konan Bédié en de Afrikaanse Volkspartij van Ivoorkust (PPA-CI), opgericht door voormalig president Laurent Gbagbo. Deze verkiezingen zullen een belangrijke rol spelen in de vorming van het politieke landschap in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2025. Het jaar 2024 creëert hierdoor een goede context om een handelsmissie te organiseren naar Ivoorkust.

Gastvrijheid

Ivoorkust staat bekend om zijn warme en gastvrije cultuur en omarmt bezoekers met open armen, wat een gunstig klimaat schept voor zakelijke interacties. Het Ivoriaanse volk hecht veel waarde aan het opbouwen van sterke relaties en connecties, die essentieel zijn in het zakelijke landschap. Ondernemers en investeerders worden vaak met oprechte interesse en respect ontvangen, waardoor vruchtbare partnerschappen tot bloei kunnen komen. Daarnaast draagt het diverse en rijke culturele erfgoed van het land bij aan de charme van zakendoen in Ivoorkust, wat de algehele ervaring voor internationale partners verbetert.

Impact COVID-19

De COVID-19 pandemie had een aanzienlijke impact op de economie van Ivoorkust. Het land werd geconfronteerd met verstoringen in verschillende sectoren, waaronder toerisme, handel en productie. Door de overheid opgelegde beperkingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, leidden tot verminderde economische activiteit en minder inkomsten. Ondanks de uitdagingen, implementeerde de Ivoriaanse regering maatregelen om bedrijven te ondersteunen en de negatieve effecten van de pandemie op de economie te verzachten. Een echte terugval in het BBP van Ivoorkust is te zien in het jaar 2022. Echter zijn de verwachtingen voor 2023 gunstiger en zal het BBP van 2023 dat van 2021 overstijgen.

Kenia

Economie

De Keniaanse economie is een grootmacht in Oost-Afrika en is de grootste economie in de regio. Sinds de onafhankelijkheid heeft Kenia een snelle economische vooruitgang mogelijk gemaakt door overheidsinvesteringen, het stimuleren van de landbouwproductie van kleine boeren en het stimuleren van particuliere (vaak buitenlandse) investeringen in de industrie. De afgelopen jaren heeft Kenia een gestage groei van het BBP weten vast te houden, mede dankzij voortdurende openbare infrastructuurprojecten, robuuste investeringen van zowel de publieke als de private sector en een goed doordacht economisch en fiscaal beleid. Dit laat de veelzijdige en diverse aard van de Keniaanse economie zien. De financiële sector in Kenia is dynamisch, volwassen en gevarieerd in vergelijking met andere regio's en is zowel regionaal als mondiaal toonaangevend op het gebied van financiële inclusiviteit. Het bankwezen is robuust, winstgevend en bevindt zich ruim boven de aanbevolen drempels voor kapitaaltoereikendheid en liquiditeitsratio's. De Keniaanse economie is zeer toegankelijk voor buitenlandse spelers. De Keniaanse economie stelt zich steeds meer open voor internationale handel, waardoor het land aantrekkelijker wordt voor bedrijven. Vision 2030' is een initiatief van de Keniaanse regering om de Keniaanse economie te transformeren in een project dat zich uitstrekt over drie decennia. Dit heeft geresulteerd in talloze bouw- en optimalisatieprojecten in heel Kenia. Er zijn vier belangrijke pijlers in deze visie: een economische, een sociale, een politieke en een pijler die focust op macro-economische aspecten. De visie heeft onder meer als doel om investeringen te stimuleren in verschillende sectoren, waaronder infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg. Verder draagt de visie bij aan het bevorderen van goed bestuur en het bestrijden van corruptie.

Economische vooruitgang

Tussen 2014 en 2019 groeide de Keniaanse economie met gemiddeld 5,7% per jaar. Ondanks de impact van de COVID-19 pandemie heeft de Keniaanse regering zich ingezet voor duurzame en inclusieve vooruitgang. Het 'Vision 2030'-initiatief is erop gericht de energiekosten te verlagen en meer nadruk te leggen op het belang van menselijk kapitaal.

Internationale handel

In het jaar 2021 vertoonde de handelsdynamiek van Kenia met België een indrukwekkende groei en diversificatie. Kenia's export naar België werd geregistreerd op een robuuste 70 miljoen dollar. De spil van dit exportlandschap was koffie, een product dat wereldwijd bekend staat om zijn uitzonderlijke kwaliteit, met een bijdrage van 39 miljoen dollar. Daarnaast speelden ook verwerkte tabak en peulvruchten een belangrijke rol in Kenia's export naar België, met een bijdrage van respectievelijk $4,56 miljoen en $4,22 miljoen. Dit benadrukt de kracht van Kenia's landbouwsector op de internationale markt. De stijging van de Keniaanse export naar België in de afgelopen 22 jaar is opmerkelijk, met een jaarlijkse groei van 5,04%, van 23,7 miljoen dollar in 1999 tot een aanzienlijke 70 miljoen dollar in 2021. Aan de andere kant van deze handelsrelatie exporteerde België in 2021 voor een indrukwekkende waarde van $248 miljoen aan goederen naar Kenia. Het grootste deel van dit cijfer werd bijgedragen door geraffineerde petroleum ($72,8M), wat wijst op Kenia's toenemende energiebehoeften. De gezondheidssector kwam ook naar voren als een belangrijke speler, met vaccins, bloed, antisera, toxines en culturen die goed waren voor een aanzienlijke $69,8 miljoen, gevolgd door verpakte geneesmiddelen met $16,9 miljoen. Dit betekent dat Kenia zich inzet om zijn gezondheidszorginfrastructuur te versterken. De voorbije 22 jaar vertoonde de Belgische export naar Kenia een stijgende trend met een jaarlijks percentage van 6,69%, van 59,6 miljoen dollar in 1999 tot een robuuste 248 miljoen dollar in 2021.

Politiek

Sinds 13 september 2022 kent Kenia een verschuiving in het politieke leiderschap met William Ruto als president. De structuur van de Keniaanse regering is stevig verankerd in een tripartiet systeem, dat de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht omvat. De uitvoerende macht is de hoeksteen van het regeringssysteem en wordt geleid door de president, die een dubbele rol vervult als staatshoofd regeringsleider. Deze invloedrijke positie zorgt voor de uitvaardiging en uitvoering van wetten en stuurt het politieke en sociaaleconomische landschap van het land aan. Het wetgevende kader van Kenia wordt gekenmerkt door een parlement met twee kamers. Dit bestaat uit de Nationale Vergadering en de Senaat, die beide een centrale rol spelen in de totstandkoming van nationale wetten en bestuur. Aan de top van de gerechtelijke hiërarchie van het land staat het Hooggerechtshof, een symbool van rechterlijke onafhankelijkheid. Deze tak, autonoom en vrij van politieke invloed, houdt toezicht op de interpretatie en toepassing van de grondwet en waarborgt zo de principes van rechtvaardigheid en de rechtsstaat in Kenia.

Gastvrijheid

Kenia staat bekend om zijn uitzonderlijke gastvrijheid en culturele rijkdom en is een bewijs van de diversiteit en warmte die Afrika te bieden heeft. De inwoners van Kenia staan bekend om hun sympathieke en gastvrije geest, altijd vol enthousiasme om bezoekers kennis te laten maken met hun unieke tradities en rijke erfgoed. Kenia is een cultureel mozaïek van meer dan 40 etnische groepen, elk met hun eigen gewoonten, talen en tradities. Dit culturele tapijt komt tot leven in de vele festivals en openbare vieringen die de Keniaanse kalender rijk is. Muziek, dans en traditionele gerechten zorgen voor een zintuiglijke reis naar het hart van Kenia's culturele ethos. Bovendien hecht de Keniaanse overheid veel waarde aan de bloeiende toeristische sector. Er is een robuuste reeks maatregelen geïmplementeerd om de veiligheid, het comfort en de algehele gedenkwaardige ervaring van elke bezoeker te garanderen. Deze initiatieven onderstrepen Kenia's toewijding om een uitzonderlijke en veilige omgeving te bieden voor iedereen die voet op Keniaanse bodem zet.

Impact COVID-19

Al met al is Kenia gespaard gebleven van de doemscenario's die velen als gevolg van COVID-19 voor het land hadden voorspeld. De economie wist zich in 2021 sterk te herstellen. Ook in 2022 blijft de economie groeien, zij het in een lager tempo door de stijgende inflatie.

Vlag van Kenia dat in de lucht wappert

*Als Urban Engaged University roepen we onze VUB-community op om mee te bouwen aan een betere wereld via maatschappelijk engagement. Op het platform “De Wereld Heeft Je Nodig”  verzamelt de VUB maatschappelijk zinvolle projecten, waar studenten, medewerkers, alumni en sympathisanten rond kunnen samenwerken. Deze projecten vertegenwoordigen de universiteit niet. De initiatieven en communicatie zijn voor rekening van de organisatoren van het project, en vertolken geen standpunt van de universiteit.