16 november 2023 - Moment van Troost & Inwijding Before I Die Wall

Op 16 november 2023 werd het jaarlijkse Moment van Troost gehouden, waarbij er werd stilgestaan bij de mensen van de VUB-gemeenschap die het afgelopen jaar waren overleden. Het Moment van Troost was het afsluitende evenement van de Compassionate Week.  Ter nagedachtenis van de overledenen werden kaartjes opgehangen in de wensboom. Na de ceremonie kreeg iedereen de kans om een roos te plaatsen bij het Monument van Troost, gevolgd door een receptie om na te praten.

Tijdens het Moment van Troost werd ook de Before I Die Wall op de campus ingewijd. De allereerste Before I Die Wall is gemaakt op een verlaten gebouw in New Orleans door kunstenaar Candy Chang na de dood van iemand van wie ze hield (zie ook het Before I Die Project). Ondertussen kent het navolging in heel wat steden. Van New York over Budapest tot Bangkok. Nu ook in Brussel, op onze VUB. 

'before i die'-wall
Compassionate Walk

13-16 november 2023 - Compassionate Week

Van 13 tot 16 november was er de eerste Compassionate Week op de VUB main campus om thema’s als ernstige ziekte, rouw, en verlies zichtbaar en bespreekbaar te maken binnen de universiteit aan de hand van verschillende, laagdrempelige activiteiten. 

Ontdek het volledige programma van de Compassionate Week

17 november 2022 - Moment van Troost

Op 17 november 2022 verzamelden zich naar jaarlijkse gewoonte verschillende VUB’ers en belanghebbenden rond het Monument van Troost. Samen herdachten ze er de mensen uit de VUB-gemeenschap die het voorbije jaar overleden. Sarah Dury, coördinator van het Expertisecentrum Compassionate Universities (COCO), legde het principe uit van de wensboom, die ook de komende jaren deel zal uitmaken van het Moment van Troost: tijdens het voorlezen van de namen van de overledenen wordt een kaartje met hun naam opgehangen aan de boom, tussen de kaartjes met de namen van de overledenen van vorige jaren. Na de ceremonie, die werd opgeluisterd door de verstilde songs van de groep STI.LL, kon worden nagepraat in het Convivium van de VUB.

Moment of compassion 2022
2021_mensen_monument_troost_etterbeek_vub

15 november 2021 – Moment van Troost

Op 15 november 2021 werd het derde herdenkingsmoment gehouden op de stilteplek aan het Monument van Troost. Een ingetogen gebeuren, waarop vooral de speech van studente Montana Tachelet indruk maakte. Daarin stond ze stil bij de zelfmoord, bijna exact een jaar geleden, van haar broer Ingo die net als zij student was aan de VUB. Montana was niet de enige die iemand verloor. De namen van mensen die er niet meer waren, verschenen op een scherm. Op het einde kon iedereen een roos neerleggen aan het Monument van Troost.

28 september 2021 – De lege stoel

Tijdens de academische openingszitting was er naast veel feestelijk vertier ook een moment om even stil te staan bij wie er niet meer bij kon zijn. Dat werd symbolisch uitgebeeld door een lege stoel op het podium. De stoel staat er omdat VUB lid is geworden van PEN, een organisatie die opkomt voor schrijvers en academici die vervolgd worden en in de gevangenis zitten: van Ahmadreza Djalali tot de intussen vrijgelaten Ahmet Altan, uit wiens boek een kort fragment werd voorgelezen. De stoel stond ook symbool voor alle leden van de VUB-gemeenschap die het voorbije jaar overleden zijn. Tijdens een indrukwekkende minuut stilte verschenen hun namen op het grote scherm. 

2021_lege_stoel_AO2021_tourandtaxis_VUB
wenskaarten VUB 2020

22 december 2020 – “Ik dacht, ik stuur een kaartje”

Het jaar 2020 was een zwaar jaar voor zowel personeelsleden als studenten. En net in tijden waar we elkaar niet meer fysiek kunnen ontmoeten is het des te belangrijk om verbonden te blijven. Eind december kregen alle medewerkers en studenten een aantal kaartjes thuis toegestuurd. Die kaartjes kunnen gebruikt worden als virtuele schouderklop, om contact te leggen met mensen die we nu even niet kunnen zien en om ons als VUB-gemeenschap verbonden te voelen. 

27 oktober 2020 - Aanpassing bedrijfskostenreglement

In de nieuwe versie van het bedrijfskostenreglement voor geschenken aan langdurig zieken is nu bepaald dat er budget is voor een klein geschenk voor een langdurig zieke collega.

2022_cadeau_ziekenhuis_langdurigziek_VUB
2022_rouwdag_begraafplaats_VUB.jpg

Mei 2020 - Extra rouwdag tijdens de lockdown

Tijdens de eerste lockdown was afscheid nemen van een overledene in bepaalde gevallen onmogelijk door de strikte maatregelen. Daarom bood de VUB aan elke medewerker en bursaal de mogelijkheid om één extra dag te rouwen voor elke dierbare die overleed tussen half maart en eind september 2020. 

19 november 2020 - #IkLeefMee #IAmWithYou

Elke 19 november herdenkt de VUB haar overledenen met een plechtigheid aan het 'Moment van Troost'. Omdat fysieke bijeenkomsten in 2020 door de coronamaatregelen niet mogelijk waren, riep de universiteit op om boodschappen van steun te schrijven, te posten en te delen via sociale media.

2021_bloemen_monument_troost_etterbeek_vub
Onthulling monument van Troost

19 november 2019 - Intentieverklaring Compassionate University en inhuldiging Monument van Troost

Op 19 november 2019 ondertekenden rector Caroline Pauwels en voorzitter Eddy Van Gelder een intentieverklaring om van de VUB tegen 2021 een ‘Meelevende Universiteit’ te maken. Na de ondertekening van de intentieverklaring volgde de onthulling van een stilteplek voor individuele of collectieve rouw aan het Monument van Troost.

Intentieverklaring Compassionate University

24 juni 2019 – Opmaak draaiboek overlijden

Wanneer we te maken krijgen met een overlijden in onze VUB-gemeenschap, dan zorgen we voor begeleiding en opvang van de nabestaanden – zowel voor medewerkers als studenten. Er komen bij een overlijden veel emoties kijken, en tegelijk moet wie achterblijft heel wat administratieve zaken afhandelen. We stelden een draaiboek op waarin staat wie welke acties onderneemt. 

2021_draaiboek_overlijden_VUB
Vrouwen en mannen in vergadering met laptop en tablet met documenten

18 februari 2019 – Stakeholdermeeting Meelevende Universiteit

Hoe maken we van de VUB een meelevende universiteit? Dat was de vraag waarop een 40-tal stakeholders uit de hele universitaire gemeenschap een antwoord op zocht tijdens een grote brainstormsessie. Uit die denkoefening kwamen heel wat operationele en beleidsmatige suggesties.  

December 2017 - "De VUB moet een ‘warme universiteit worden"

In december 2017 wordt, op basis van de beleidsverklaring van rector Caroline Pauwels, het Algemeen Strategisch Plan 2030 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Een van de grote ‘werven’ in dit plan is het voornemen om van de VUB een 'warme' universiteit te maken. Dat betekent dat we initiatieven zullen nemen om het welzijn van ons personeel en onze studenten te verhogen. Op die manier willen we van de VUB voor iedereen een aangename en inspirerende plaats maken om te werken en te studeren. 

2021_warme_gemeenschap_handenopelkaar_VUB