17 november 2022 - Moment van Troost

Op 17 november 2022 verzamelden zich naar jaarlijkse gewoonte verschillende VUB’ers en belanghebbenden rond het Monument van Troost. Samen herdachten ze er de mensen uit de VUB-gemeenschap die het voorbije jaar overleden. Sarah Dury, coördinator van het Expertisecentrum Compassionate Universities (COCO), legde het principe uit van de wensboom, die ook de komende jaren deel zal uitmaken van het Moment van Troost: tijdens het voorlezen van de namen van de overledenen wordt een kaartje met hun naam opgehangen aan de boom, tussen de kaartjes met de namen van de overledenen van vorige jaren. Na de ceremonie, die werd opgeluisterd door de verstilde songs van de groep STI.LL, kon worden nagepraat in het Convivium van de VUB.

Moment of compassion 2022
2021_mensen_monument_troost_etterbeek_vub

15 november 2021 – herdenkingsmoment

Op 15 november 2021 werd het derde herdenkingsmoment gehouden op de stilteplek aan het Monument van Troost. Een ingetogen gebeuren, waarop vooral de speech van studente Montana Tachelet indruk maakte. Daarin stond ze stil bij de zelfmoord, bijna exact een jaar geleden, van haar broer Ingo die net als zij student was aan de VUB. Montana was niet de enige die iemand verloor. De namen van mensen die er niet meer waren, verschenen op een scherm. Op het einde kon iedereen een roos neerleggen aan het Monument van Troost.

28 september 2021 – de lege stoel

Tijdens de academische openingszitting was er naast veel feestelijk vertier ook een moment om even stil te staan bij wie er niet meer bij kon zijn. Dat werd symbolisch uitgebeeld door een lege stoel op het podium. De stoel staat er omdat VUB lid is geworden van PEN, een organisatie die opkomt voor schrijvers en academici die vervolgd worden en in de gevangenis zitten: van Ahmadreza Djalali tot de intussen vrijgelaten Ahmet Altan, uit wiens boek een kort fragment werd voorgelezen. De stoel stond ook symbool voor alle leden van de VUB-gemeenschap die het voorbije jaar overleden zijn. Tijdens een indrukwekkende minuut stilte verschenen hun namen op het grote scherm. 

2021_lege_stoel_AO2021_tourandtaxis_VUB
wenskaarten VUB 2020

22 december 2020 – “Ik dacht, ik stuur een kaartje”

Het jaar 2020 was een zwaar jaar voor zowel personeelsleden als studenten. En net in tijden waar we elkaar niet meer fysiek kunnen ontmoeten is het des te belangrijk om verbonden te blijven. Eind december kregen alle medewerkers en studenten een aantal kaartjes thuis toegestuurd. Die kaartjes kunnen gebruikt worden als virtuele schouderklop, om contact te leggen met mensen die we nu even niet kunnen zien en om ons als VUB-gemeenschap verbonden te voelen. 

27 oktober 2020 - Aanpassing bedrijfskostenreglement

In de nieuwe versie van het bedrijfskostenreglement voor geschenken aan langdurig zieken is nu bepaald dat er budget is voor een klein geschenk voor een langdurig zieke collega.

2022_cadeau_ziekenhuis_langdurigziek_VUB
2022_rouwdag_begraafplaats_VUB.jpg

Mei 2020 - Extra rouwdag tijdens de lockdown

Tijdens de eerste lockdown was afscheid nemen van een overledene in bepaalde gevallen onmogelijk door de strikte maatregelen. Daarom bood de VUB aan elke medewerker en bursaal de mogelijkheid om één extra dag te rouwen voor elke dierbare die overleed tussen half maart en eind september 2020. 

19 november 2020 - #IkLeefMee #IAmWithYou

Elke 19 november herdenkt de VUB haar overledenen met een plechtigheid aan het 'Moment van Troost'. Omdat fysieke bijeenkomsten in 2020 door de coronamaatregelen niet mogelijk waren, riep de universiteit op om boodschappen van steun te schrijven, te posten en te delen via sociale media.

2021_bloemen_monument_troost_etterbeek_vub
2021_mensen_monument_troost_etterbeek_vub

19 november 2019 - intentieverklaring Meelevende Universiteit

Op 19 november 2019 ondertekenden rector Caroline Pauwels en voorzitter Eddy Van Gelder een intentieverklaring om van de VUB tegen 2021 een ‘Meelevende Universiteit’ te maken. Na de ondertekening van de intentieverklaring volgde de onthulling van een stilteplek voor individuele of collectieve rouw aan het Monument van Troost.

24 juni 2019 – Opmaak draaiboek overlijden

Wanneer we te maken krijgen met een overlijden in onze VUB-gemeenschap, dan zorgen we voor begeleiding en opvang van de nabestaanden – zowel voor medewerkers als studenten. Er komen bij een overlijden veel emoties kijken, en tegelijk moet wie achterblijft heel wat administratieve zaken afhandelen. We stelden een draaiboek op waarin staat wie welke acties onderneemt. 

2021_draaiboek_overlijden_VUB
Vrouwen en mannen in vergadering met laptop en tablet met documenten

18 februari 2019 – Stakeholdermeeting Meelevende Universiteit

Hoe maken we van de VUB een meelevende universiteit? Dat was de vraag waarop een 40-tal stakeholders uit de hele universitaire gemeenschap een antwoord op zocht tijdens een grote brainstormsessie. Uit die denkoefening kwamen heel wat operationele en beleidsmatige suggesties.  

December 2017 - "De VUB moet een ‘warme universiteit worden"

In december 2017 wordt, op basis van de beleidsverklaring van rector Caroline Pauwels, het Algemeen Strategisch Plan 2030 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Een van de grote ‘werven’ in dit plan is het voornemen om van de VUB een 'warme' universiteit te maken. Dat betekent dat we initiatieven zullen nemen om het welzijn van ons personeel en onze studenten te verhogen. Op die manier willen we van de VUB voor iedereen een aangename en inspirerende plaats maken om te werken en te studeren. 

2021_warme_gemeenschap_handenopelkaar_VUB

Aandacht voor medeleven en verdriet

Zoals ererector Caroline Pauwels zei tijdens de onthulling van het Monument van Troost: "In een warme en verbonden gemeenschap zoals de VUB er een wil zijn, hoort medeleven en een plek voor verdriet." Sindsdien is de VUB een meelevende universiteit. 

Ontdek hoe we medeleven en verdriet een plaats geven

Evenementen

Geen resultaten gevonden.