Waarom een eredoctoraat? 

Prof. Efim Zelmanov is een Russisch-Amerikaanse wiskundige die fundamentele bijdragen heeft geleverd aan de theorie van de zogeheten Jordan algebra's, geïntroduceerd in de natuurkunde in de jaren '30. Prof. Zelmanov leverde ook cruciale bijdragen aan de theorie van Lie-algebra's, waarbij hij opnieuw oplossingen vond voor grote open problemen, iets wat wiskundigen eerst onmogelijk achtten. Hij introduceerde nieuwe ideeën, concepten en technieken. Hij is zonder twijfel een van de grootste ‘algebristen’. Binnen de VUB-vakgroep Wiskunde en Data Science maken onderzoekers nog steeds gebruik van de ideeën en resultaten uit de theorie die Zelmanov ontwikkeld en verder uitgebreid heeft.

“Wiskunde is een elitaire kunst. Toch is het de best ondersteunde kunst.”

Over zijn carrière

Prof. Zelmanov werd in 2002 aangesteld als de Rita L. Atkinson-leerstoel in de wiskunde aan de UC San Diego (UCSD). Daarvoor was hij professor aan Yale University, University of Chicago en University of Wisconsin – Madison.

Hij kreeg tal van prestigieuze prijzen, waaronder de hoogste onderscheiding in de wiskunde, de Fields Medal (1994).

Efim Zelmanov is voorgedragen door de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen.

Wat is een eredoctoraat?

Sinds 1978 reikt de VUB elk jaar eredoctoraten uit aan persoonlijkheden met de meest diverse achtergronden die zich op een opmerkelijke manier hebben ingezet voor hun vakgebied en voor de maatschappij.  Vanaf dit plechtige moment van erkenning dragen zij de eretitel van Doctor Honoris Causa van de VUB. 

Alles over eredoctoraten