Over de leerstoel

Havenclusters spelen steeds een belangrijkere rol in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie, zowel op het niveau van het faciliteren van regionaal en mondiaal transport binnen circulaire productie- en productketens, als het hosten van circulaire activiteiten in havengebieden. Daarbij worden prestatiemetingen een steeds belangrijker thema voor havens. Door de complexiteit van het moderne ‘havenproduct’ is elke speler (havenautoriteit, exploitant en belanghebbende) betrokken bij een veelzijdigheid van verschillende prestatiemetingen.

Van havens, en meer specifiek van Port Authorities (PAs), wordt verwacht dat ze de verantwoordelijkheid mee opnemen om de circulaire economie te laten werken. Monitoring dient om zowel de transparantie en de ambitie stelselmatig te verhogen, als voor het afleggen van verantwoording van de geleverde prestaties.

De leerstoel is een samenwerking tussen Vlaanderen Circulair en de Vlaamse zeehavens Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port Flanders en Haven Oostende

Doelstellingen

De leerstoel zal gedurende twee jaar onderzoek coördineren naar circulaire economie in Vlaamse Zeehavens en inzetten op de verdere ontwikkeling van een monitoringsysteem die hen in staat stelt om de inspanningen op vlak van circulaire economie te meten en te verbeteren. Dit moet de Vlaamse zeehavens toekomstbestendig en tegelijk ambitieus maken.

Leerstoelhouder

2022_ELVIRA_HAEZENDONCK_VUB

Prof. dr. Elvira Haezendonck

Prof. dr. Elvira Haezendonck is voltijds gewoon hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en deeltijds gastprofessor aan de faculteit FB van de Universiteit Antwerpen. Zij heeft meer dan 25 jaar een belangrijke expertise opgebouwd in de strategische en beleidsaspecten van concurrentie en clusters, alsook de evaluatie van (haven) projecten en –strategieën, in het bijzonder op het vlak van infrastructuur en duurzaamheid. Haar toegepast onderzoek, onder meer in meer dan 100 onderzoeksprojecten en talrijke publicaties, beoogt vooral praktisch en beleidsrelevant te zijn. Sinds 2022 is zij de eerste vrouwelijke voorzitter van de wereldwijde vereniging van maritiem-economische adacemici IAME en ook Voorzitter van Green Energy Park, die de innovatiecampus van VUB in Zellik beheert.

Leerstoelcoördinator

Dra. Lynn Faut

Dra Lynn Faut doctoreert in het team van prof. dr. Haezendonck op het onderwerp circulaire economie in havens. Zij was ook betrokken bij het verkennende onderzoek naar relevante indicatoren. Ze studeerde Handelsingenieur aan de Solvay Business School, waar ze summa cum laude afstudeerde en de Excellence Award 2021 ontving. Sindsdien vervoegt ze het Management- en Strategieteam van de VUB als PhD-kandidaat, waar ze onderzoek doet naar de monitoring van de circulaire economie in havens.

Lynn Faut

Ontdek al onze actieve leerstoelen

Details over deze academische leerstoel

Type leerstoel: Onderzoek
Opgericht in: 2024