Over de leerstoel

De leerstoel Klinische Ouderenpsychologie is een initiatief van schenker Stichting Mondriaan, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Zuid-Limburg, Nederland. De leerstoel leidt tot verdere internationalisering van onderzoeksprojecten gericht op evidence-based interventies.

Door de dubbele vergrijzing in de meeste westerse en Aziatische landen is er meer behoefte aan evidence-based interventies in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bij ouderen. Toch komen die weinig voor, zeker voor ernstige psychische stoornissen. Het uiteindelijke doel van de leerstoel is een brede implementatie van kennis en een optimalisatie van de ouderenpsychologie in de praktijk van de GGZ in België en Nederland.

De leerstoel maakt deel uit van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen.

Onderzoeksgebieden

2022_Zorgverlener vrouw praten met senior burger in een rolstoel thuis_S_170076530

De leerstoel richt zich op 4 onderzoeksgebieden:

  • ontwikkeling van empirisch onderbouwde diagnostische testinstrumenten om de persoonlijkheid van ouderen in kaart te brengen
  • effectstudies naar psychotherapeutische interventies bij ouderen met (comorbide) persoonlijkheidsstoornissen
  • ontwikkeling en effectiviteit van gedragsadvisering met focus op persoonlijkheidseigenschappen
  • expert-opinie gericht op psychologische interventies toegelegd op ouderen in de GGZ

Leerstoelhouder

2022_Portret_Prof. dr. Bas van Alphen_VUB

Prof. dr. Bas van Alphen

Bas is gezondheidszorgpsycholoog bij Mondriaan Ouderen in Heerlen-Maastricht. In 2006 promoveerde hij op diagnostische aspecten van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2012 is Bas bijzonder hoogleraar Klinische ouderenpsychologie verbonden aan de vakgroep Klinische en levenslooppsychologie van de VUB.

De promotoren van deze leerstoel zijn prof. dr. Gina Rossi en prof. dr. Eva Dierckx.

Ontdek al onze actieve leerstoelen

Details over deze academische leerstoel

Faculteit: Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Type leerstoel: Onderzoek
Opgericht in: 2012