2-jarige opleiding

Deze interuniversitaire permanente vorming richt zich op de klinische psychodiagnostiek bij kinderen. Het programma is gespreid over 2 academiejaren met elk supervisie en een eindwerk.

Doel van deze permanente vorming

  • In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties (VAPH, RIZIV, Ministerie van Sociale Voorzorg, ziekenfondsen, gerecht, verzekeringen, ...), collega’s (psychiaters, psychotherapeuten, ...) of vanuit de cliënt zelf.
  • Psychodiagnostiek bij kinderen, jongeren en hun gezin vergt specifieke vaardigheden, gestuurd door actuele kennis.
  • Deze opleiding vertrekt vanuit de praktijkervaring om diagnostische vragen te formuleren, te operationaliseren en te toetsen aan relevante theoretische kaders.
  • De diagnostische terugkoppeling en verslaggeving naar de cliënt en de verwijzer krijgen de nodige aandacht, dit met oog voor diverse werkcontexten.
  • De opleiding integreert empirische en hermeneutische verklaringsmodellen om op handelingsgerichte diagnostische adviezen uit te monden.

Doelgroep

Ben je psycholoog of (ortho)pedagoog en actief in de klinische praktijk (zelfstandig, in loondienst of als vrijwilliger)? Wil je je klinisch psychodiagnostische deskundigheid, verworven in de masteropleiding en in de praktijk, verder te ontwikkelen? Of wil je tegemoet komen aan de toenemende vraag naar klinische psychodiagnostiek vanuit verschillende instanties? Dan is deze opleiding voor jou bestemd!

Inschrijvingsmodaliteiten cyclus 2025-2027

De Permanente Vorming 'Klinische psychodiagnostiek bij kinderen' loopt over twee academiejaren. De volgende cyclus zal doorgaan aan Katholieke Universiteit Leuven in 2025 - 2027. Kandidaturen voor inschrijvingen zullen ingediend kunnen worden in het voorjaar van 2025. Meer informatie volgt. 

Bekijk alle details over het programma en toelatingsvoorwaarden