2-jarige opleiding

Deze interuniversitaire permanente vorming richt zich op de klinische psychodiagnostiek bij kinderen. Het programma is gespreid over 2 academiejaren en omvat in totaal 28 dagen van 7 lesuren (meestal op vrijdag), minstens 12 uren supervisie en een eindwerk (individueel uitgewerkte casussen). De lessen gaan door op de VUB Main Campus.

Doel van deze permanente vorming

 • In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties (VAPH, RIZIV, Ministerie van Sociale Voorzorg, ziekenfondsen, gerecht, verzekeringen, ...), collega’s (psychiaters, psychotherapeuten, ...) of vanuit de cliënt zelf.
 • Psychodiagnostiek bij kinderen, jongeren en hun gezin vergt specifieke vaardigheden, gestuurd door actuele kennis.
 • Deze opleiding vertrekt vanuit de praktijkervaring om diagnostische vragen te formuleren, te operationaliseren en te toetsen aan relevante theoretische kaders.
 • De diagnostische terugkoppeling en verslaggeving naar de cliënt en de verwijzer krijgen de nodige aandacht, dit met oog voor diverse werkcontexten.
 • De opleiding integreert empirische en hermeneutische verklaringsmodellen om op handelingsgerichte diagnostische adviezen uit te monden.

Doelgroep

Ben je psycholoog of (ortho)pedagoog en actief in de klinische praktijk (zelfstandig, in loondienst of als vrijwilliger)? Wil je je klinisch psychodiagnostische deskundigheid, verworven in de masteropleiding en in de praktijk, verder te ontwikkelen? Of wil je tegemoet komen aan de toenemende vraag naar klinische psychodiagnostiek vanuit verschillende instanties? Dan is deze opleiding voor jou bestemd!

Programma voor 2021-2022

 • Basismodule met empirische en hermeneutische werkwijzen in de praktijk, opvoedings- en gezinsdiagnostiek, methoden en instrumenten
 • Module ontwikkelingsstoornissen met onder meer aandachtsstoornissen en autismespectrumstoornis
 • Module emotionele stoornissen met onder meer angst en depressie, zelfverwondend gedrag en suïcidaliteit, eet- en hechtingsstoornissen
 • Integratiemodule aan de hand van casussen

Programma voor 2022-2023

 • Basismodule met onder meer verslaggeving en deontologie (ethiek)
 • Module gedragsstoornissen met onder meer oppositioneel en antisociaal gedrag
 • Module stress en coping met onder meer mishandeling en misbruik, rouw en trauma
 • Module capita selecta met onder meer leer- en taalstoornissen, neuropsychodiagnostiek

Het programma wordt inhoudelijk voorbereid door Prof. dr. S. Celestin-Westreich, Prof. dr. J. Vanderfaeillie en Prof. dr. I. Baetens (VUB); Prof. dr. C. Braet, Prof. dr. H. Roeyers en dr. Mark Schittekatte (UGent); Prof. dr. L. Claes, Prof. dr. P. Bijttebier en Prof. dr. N. Vliegen (KU Leuven) en J. Peeters (VVKP-BFP), die allemaal ook doceren.

Organisatie

De 12de editie van de PEV Klinische psychodiagnostiek bij kinderen loopt van het academiejaar 2021-2022 tot en met het academiejaar 2022-2023. De inhoud wordt bepaald door een stuurgroep waarin de partners van het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn, met name:

 • de faculteiten Psychologie en Educatie-/Pedagogische Wetenschappen van:
  • Katholieke Universiteit Leuven
  • Universiteit Gent
  • Vrije Universiteit Brussel
 • de beroepsverenigingen:
  • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
  • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

Het programma vindt volgens een beurtrol om de 2 jaar plaats aan 1 van de 3 deelnemende universiteiten. De universiteit die de opleiding inricht, is verantwoordelijk voor de administratie en de praktische organisatie.

In 2021-2023 vindt het programma voor PEV Klinische psychodiagnostiek bij kinderen plaats aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De cursusdagen vinden plaats op vrijdagen. Voor specifieke thema’s wordt een beroep gedaan op experten van de deelnemende en buitenlandse universiteiten, alsook op deskundigen uit de klinische praktijk.

De parallelvorming voor klinische psychodiagnostiek bij volwassenen vind je op deze website.

Inschrijven

Stuur je schriftelijke kandidatuur naar de verantwoordelijke van de cyclus (Imke.Baetens@vub.be) met de vermelding PEV Klinische psychodiagnostiek – Kinderen. Voeg als bijlage een motivatiebrief, je cv en een kopie van je diploma toe.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximaal 30 personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1700 per academiejaar. Opleidingscheques en betaling via KMO-portefeuille worden aanvaard. De deadline om je kandidaat te stellen is 30 mei 2021.

Verantwoordelijken voor de opleiding 2021-2023

Prof. dr. Imke Baetens, Prof. dr. Smadar Celestin-Westreich en Prof. dr. Johan Vanderfaeillie.

Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Contact

AVATAR_VOS_VUB

Imke Baetens

Opleidingsverantwoordelijke