2-jarige opleiding

Het Belgisch Instituut voor Psychotrauma (BIP) en de Vrije Universiteit Brussel organiseren deze 2-jarige opleiding in psychotrauma: diagostiek en integratieve behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Binnen deze opleiding ligt de nadruk niet alleen op theorie, maar evengoed op de praktijk en de therapeutische relatie, hefboom voor verandering. Het is onze bedoeling therapeuten te vormen die in staat zijn getraumatiseerde cliënten op een professionele manier te begeleiden.
  • Door de trauma’s te integreren in een duidelijk therapeutisch kader kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.
  • Daarnaast biedt de opleiding methodieken vanuit verschillende psychotherapeutische stromingen (gedragstherapie, psychoanalytische therapie, experiëntiële therapie, systeemtherapie) om op een globale en geïntegreerde wijze getraumatiseerde cliënten te behandelen.
Vierdelig opleidingstraject
  • In het 1ste deel wordt de nadruk gelegd op theorie en diagnostiek van psychotrauma. Er komen verschillende perspectieven en aspecten aan bod om de deelnemers een klare en genuanceerde kijk te geven op het concept ‘psychotrauma’.
  • Tijdens de 3 volgende delen van de opleiding bekijken we volgende aspecten: stabilisatie en symptoomreductie, confrontatie met het trauma en de integratiefase. Bovendien wordt uitgebreid aandacht besteed aan complex trauma en dissociatieve stoornissen.
  • De lessen worden meestal gegeven op vrijdag (hele dag) en zaterdag (hele dag of voormiddag).

 

Ontdek de details van deze permanente vorming

Doelgroep

  • De opleiding Psychotrauma die door BIP wordt aangeboden richt zich tot professionelen die in de tweede- en/of derdelijnshulpverlening tewerkgesteld zijn. 
  • Voorafgaande opleiding: universitair master diploma in de psychiatrie, klinische psychologie, orthopedagogiek of seksuologie (dit laatste mits gesuperviseerde praktijk van 3 jaar).
  • Voor Nederlandse psychologen: BIG-geregistreerd.
  • Bijkomende vereisten vind je op de website van BIP.

197 uur opleiding

24 uur supervisie

12 uur intervisie

Info en contact

Heb je interesse in deze opleiding? Stuur jouw motivatiebrief samen met cv en kopie van (relevante) diploma(‘s) vóór 31 mei 2024 naar bethina.junggeburt82@gmail.com .

Meer details op de officiële website van het BIP