Onderwijskwaliteit van de opleiding

Onderwijskwaliteit staat centraal aan de VUB. Dat zeggen we niet zomaar: we nemen regelmatig onze opleidingen vakkundig onder de loep om ze af te stemmen op de veranderende noden van onze studenten in een snel veranderende samenleving.

Onze troeven

  • Actueel curriculum: vanaf 2020-2021 start het nieuwe programma waarin de focus ligt op de informatica aspecten van Data Science en Big Data toepassingen. Hiermee wordt ingespeeld op de vraag vanuit de industrie naar studenten die opgeleid zijn in de technologieplatformen, programmeertalen en algoritmen die in deze domeinen gebruikt worden.
  • Contact met de industrie: studenten worden aangemoedigd om hun masterproef in een bedrijfscontext te maken en hebben de mogelijkheid om een bedrijfsstage te doen.
  • Werken en studeren: de opleiding kan zowel in dag- als in avondonderwijs gevolgd worden. Dankzij collectieve begeleidingssessies waarin studenten een bepaald deel van de cursus doornemen met hun lesgever (clinic-sessies), wordt de tijd op campus efficiënt benut en houden studenten tijd over voor zelfstudie. Verschillende spreidingsplannen zorgen er bovendien voor dat studenten de opleiding aan hun eigen tempo kunnen volgen.

 

Bij wie peilen we naar de kwaliteit van onze opleidingen? 

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

2022_Toegepaste_informatica_Kwaliteitscyclus_VUB

Ontwikkelkansen

  • Onderzoeken of een samenwerking met bedrijven of vakverenigingen een meerwaarde kan vormen voor het programma, zonder dat het programma daardoor zijn eigenheid verliest.

  • Het opnemen van vakken rond leidinggeven en projectmanagement zou de professionele gerichtheid van het programma nog kunnen vergroten.

  • Meer oefensessies voor de werkstudenten inrichten zou tegemoet komen aan hun vraag om meer contactmomenten te voorzien

 

Waar is de opleiding nu al mee bezig?

  • Het verder uitrollen en promoten van het nieuw curriculum door het bijwerken van informatiebrochures en -posters om de instroom in het programma te verhogen.
  • Het ontwikkelen van meer audiovisueel studiemateriaal zoals lesopnames voor de werkstudenten.
  • Aan de hand van een benchmarking, waarbij men gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland van naderbij gaat bekijken, wil de opleiding haar unieke aspecten nog beter in de verf zetten en zich laten inspireren voor de toekomst.
  • De opleiding plant een bevraging van het werkveld om het programma af te toetsen aan de concrete verwachtingen van de industrie over de competenties van afgestudeerden

 

Bovenstaande publieke informatie maakt deel uit van de kwaliteitscyclus en werd goedgekeurd door de opleidingsraad in 2020.