2022_Vrouwelijke universiteitsstudent werkt één op één met tutor_Klaslokaal_S_478412701

Ondersteuning voor opleidingen

De ondersteuning voor opleidingen wordt in de logica van de kwaliteitszorgcyclus zo veel mogelijk op maat geboden. Dit is de oranje binnenste cirkel van de cyclus. Opleidingsraden kunnen een beroep doen op de kwaliteitszorg-medewerkers voor onderwijskundige begeleiding en ondersteuning bij de kwaliteitszorgprocessen en -instrumenten. Doordat zij, net als de studietrajectbegeleiders, met raadgevende stem lid zijn van de opleidingsraad vormen zij een verbinding tussen de opleidingsraden en Onderwijs & Studentenzaken (OS). Voor advies en richtlijnen over tal van onderwerpen kunnen opleidingen ook terugvallen op de informatiedocumenten opgesteld door OS, die terug te vinden zijn op de interne kanalen.

Daarnaast is OS momenteel volop de eigen expertise aan het uitbreiden om opleidingen gerichter te kunnen bijstaan bij curriculumontwerp en -hervorming.

Ondersteuning voor lesgevers

Voor startende lesgevers hebben we een startpakket samengesteld boordevol informatie en tips and tricks over onderwijs aan de VUB. Verder kunnen lesgevers informatie vinden over het opstellen van leerresultaten voor hun opleidingsonderdeel, het evalueren in hoeverre studenten deze leerresultaten bereiken en verschillende werkvormen om tot die leerresultaten te komen. Om dit allemaal (de leerresultaten, evaluatievormen en werkvormen) een logisch geheel te laten vormen, is afstemming - oftewel congruentie - nodig.

Andere topics zijn o.a. blended learning, gedifferentieerd lesgeven, groepswerk, hoe studenten-feedback opvolgen en hoe lessen interactiever maken. Voor extra achtergrondinformatie over lesgeven in het algemeen hebben we ook heel wat boekentips.

Trainingsaanbod

Via onze onderwijsprofessionaliseringsactiviteiten willen we actief bijdragen aan het reflectie- en optimaliserings-proces van elke lesgever. Het aanbod bestaat uit trainingen en infosessies, een onderwijsprofessionaliseringstraject voor docenten en een aanbod specifiek voor het Assisterend Academisch Personeel (AAP) en Wetenschappelijk en Pedagogisch Personeel (WPP) met een onderwijsopdracht, de onderwijstraining voor assistenten. Inhoudelijk bestrijkt het aanbod onder meer diverse didactische thema’s, het gebruik van onderwijsmedia en -technologie, en veeleer beleidsmatige onderwerpen. Het actuele aanbod is via de interne kanalen terug te vinden via Onderwijsprofessionalisering en VUB LRN.

Onderwijsinnovatie

De Vrije Universiteit Brussel werkt voortdurend aan de optimalisatie van haar onderwijs, onder andere door volop in te zetten op onderwijsvernieuwing. We stimuleren en faciliteren vernieuwing via de financiële ondersteuning van onderwijsvernieuwingsprojecten (OVP), via de uitbreiding van het aanbod aan technologische mogelijkheden en door de infrastructuur van onze onderwijsruimtes te verbeteren. Ook de professionalisering van onze docenten staat centraal. Meer weten? Ga naar de interne pagina's van Onderwijsinnovatie.