logo

Onderwijsinnovatie

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) werkt voortdurend aan de optimalisatie van haar onderwijs, onder andere door volop in te zetten op  onderwijsvernieuwing. We stimuleren en faciliteren vernieuwing via de financiële ondersteuning van onderwijsvernieuwingsprojecten (OVP), via de uitbreiding van het aanbod aan technologische mogelijkheden en door de infrastructuur van onze onderwijsruimtes te verbeteren. Ook de professionalisering van onze docenten staat centraal.

Onderwijstechnologie

Als VUB streven we naar een doordachte, gevarieerde en (inter)actieve vorm van leren waarbij docenten en studenten samen verantwoordelijk zijn voor het leerproces en daartoe ook geïnspireerd en gestimuleerd worden. Nieuwe technologieën ondersteunen en verrijken dit proces. Steeds meer docenten gebruiken een online student respons systeem of experimenteren met een catchbox of gooimicro om studenten actief te betrekken bij de les. Lesopnames werden oorspronkelijk ingezet ter ondersteuning  van de werkstudenten, maar het gebruik ervan is intussen verder uitgebreid en gediversifieerd.

Onderwijsvernieuwing

Aan de VUB zetten we sterk in op professionalisering van docenten via peer learning en het faciliteren van lerende gemeenschappen. Dit gebeurt via een Dag van de Onderwijsinnovatie en korte lunchsessies waarbij docenten ervaringen delen en elkaar inspireren. Initiatieven tot optimalisatie van het onderwijs worden ondersteund via middelen uit het Fonds voor Onderwijsvernieuwing of door begeleiding van (onderwijs)deskundigen uit de dienst Onderwijs en Studentenzaken.

Video in het onderwijs

Aan de VUB wordt video in verschillende vormen gebruikt als ondersteuning voor het onderwijs.

Met behulp van Panopto wordt er heel wat ondersteunend videomateriaal gemaakt door VUB-docenten. Dank zij lesopnames kunnen nota's worden aangevuld of de uitleg van moeilijke concepten opnieuw worden bekeken.

Via kennisclips (korte opnames) legt een docent bondig één specifiek onderwerp uit. De kennisclips worden gebruikt als voorbereiding voor een les of als verdiepend materiaal. Studenten bekijken de filmpjes op eigen tempo.

Als je je hand moet opsteken doet zeker de helft niet mee. Met dit systeem wordt iedereen betrokken.

Groepen studenten activeren via een quiz in de les

Met Poll Everywhere worden studenten ook in grotere groepen actief betrokken bij de les. Studenten beantwoorden live vragen via hun smartphone, laptop of tablet. De docent stelt meteen vast of de studenten de leerstof beheersen of niet.

Onderwijsvernieuwing

OnderwijsVernieuwingsProjecten (OVP)

 

De Vrije Universiteit Brussel voorziet middelen voor OnderwijsVernieuwingsProjecten (OVP's). Deze projecten bieden (groepen van) docenten concrete mogelijkheden om hun onderwijs te innoveren.

Het OVP-Fonds is opgericht om continuïteit in onderwijsvernieuwing te kunnen garanderen. Het algemene kader is de visie op onderwijs van de Vrije Universiteit Brussel. De gekozen strategie is die van het combineren van bottom-up initiatieven met steun van centrale middelen.

Onderwijsinnovatie en -ondersteuning coördineert de selectie van deze projecten en biedt op vraag didactische begeleiding.

Dit practicum is een verrijking van de bacheloropleiding Biologie.

Geïntegreerd practicum biologie

Doelstelling:

Het opstellen van een volledig nieuw practicum in de bacheloropleiding Biologie waarin biologiestudenten kennis maken met een integratie van chemische, fysische, wiskundige en biologische technieken om biologische processen te meten en te analyseren. Hierbij worden alle practica in het kader van forensisch onderzoek crime scene investigation geplaatst, waardoor de studenten kennis kunnen maken met toegepaste biologische technieken waarvan ze in de media te horen krijgen of anderszins in het dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen. Hierdoor wordt een veel betere aansluiting tot stand gebracht tussen de als ‘taai’ ervaren steunvakken en de belevingswereld van de biologiestudenten.

Enkele positieve reacties van de studenten:

Zeer interessant en informatief, een toffe "hands-­on approach". Overheen het hele semester was er veel variatie tussen de verschillende practica. Ook het feit dat de rode draad overheen het semester forensische wetenschap was, maakte het een heel interessant en stimulerend vak. Ik kan voor de meerderheid van de klas spreken als ik zeg dat we steeds uitkeken naar de dag dat we dit vak hadden.

De practica werden door verschillende proffen gegeven rond telkens een verschillend thema. Heel tof om dit allemaal rond forensische biologie te doen draaien, dit maakt het geheel samenhangender, boeiender en motiverender. Ik ben heel blij dat we al deze technieken al mochten uitproberen tijdens ons tweede jaar bachelor, zo zijn we toch al iets meer bekend met de realistische biologiewereld die buiten de boeken ligt.

Vertalers doen steeds vaker aan telewerk. Deze manier van werken vereist specifieke technologische vaardigheden.

Virtuele vergadertools en virtuele klaslokalen in de tolk- en vertaalopleidingen

Doelstelling

Binnen bedrijven worden tolken steeds vaker geconfronteerd met afstandstolken. Tijdens het onderwijsvernieuwingsproject is er geëxperimenteerd met andere vormen van tolken dan de traditionele. Hiermee willen we de tolkstudenten beter voorbereiden op de getechnologiseerde arbeidsmarkt.

Resultaat

In de tolkateliers hebben we interessante resultaten geboekt met de virtuele classroom Adobe Connect. In de aparte break-out rooms is het gemakkelijk voor de docent om de tolkstudenten te beluisteren en te beoordelen.

Voor de feedbacksessie van de vertaalateliers zijn er positieve tests uitgevoerd met Skype for Business.

Ook de studenten staan positief tegenover het gebruik van de tools.

De experimenten worden verder gezet met meerdere scenario's.

DAG VAN DE ONDERWIJSINNOVATIE
7 FEBRUARI 2019

Een inspirerende dag rond onderwijsvernieuwing voor iedereen die betrokken is bij onderwijs aan de VUB.

Ontdek er alles over op de website.

Contactgegevens

Heb je vragen over onderwijsinnovatie of -technologie aan de VUB?

    Neem contact op

    onderwijsinnovatie@vub.be