logo

Kwaliteit van de opleiding Bedrijfskunde

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

 • Brede vorming: Het programma van de opleidingen Bedrijfskunde omhelst vele aspecten, wat de studenten ten zeerste waarderen.
 • Inclusieve opleiding: De opleiding staat open voor studenten met een diploma van zowel een academische, als een  professionele bachelor. Vele studenten combineren eveneens hun studies met werk. De opleiding tracht hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
 • Inspraak van studenten: Deze opleiding houdt haar studentenvertegenwoordigers dicht aan hun zij. Zo worden pijnpunten snel herkend en verholpen.
 • Sterke community: Een student aan de Solvay Business School maakt van bij de start van de opleiding deel uit van een professioneel netwerk binnen het bedrijfsleven en weet zich omringd door uiterst mondige en ambitieuze medestudenten.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

 • We exploreren de mogelijkheden die digitale onderwijsactiviteiten ons kunnen bieden.

 • We breiden het aanbod rond internationalisering @home binnen het programma uit.

 • We pakken de uitdagingen aan die de grote diversiteit aan studenten met zich meebrengt. Dit zorgt momenteel voor een grote variëteit aan kwaliteit bij de masterproeven.

 • We ontwikkelen een strategie om als opleiding permanent in contact te blijven staan met onze alumni, deel uitmakend van de Solvay Schools Alumni.

 • We werken aan de haalbaarheid van de combinatie van het voorbereidings- en het masterprogramma in één jaar tijd, voor wat betreft de praktisch organisatorische kant. Voor studenten zonder vrijstellingen blijft de combinatie inhoudelijk een hele uitdaging.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

 • We vergelijken onze opleiding Bedrijfskunde en Management met gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland. Ook vragen we advies aan de mensen uit het werkveld. Deze feedback houdt ons scherp en biedt ons inspiratie voor de toekomst.
 • We bouwen aan tools om juist die studenten aan te trekken die geknipt zijn voor onze opleiding.

 • We stellen richtlijnen op rond het aanbod van betaalbaar studiemateriaal.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021