logo

Kwaliteit van de master biologie

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • Training door experts op wereldniveau: in alle afstudeerrichtingen wordt de best mogelijke expertise aangewend om de vakken te verzorgen. Dit door gebruik te maken van de expertise van VUB-docenten zelf, vakken te ontlenen aan andere VUB-opleidingen of Belgische instituten (zoals het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), het betrekken van gastdocenten uit binnen- en buitenland of door studenten een deel van de studie in het buitenland te laten voltooien.
  • Leren buiten de universiteitsmuren: naast theoretische kennis, doen de studenten aan de hand van veldwerk, excursies en geïntegreerde practica praktijkervaring op. Denk hierbij aan het observeren van dieren in hun natuurlijke habitat, het aan boord gaan van een onderzoeksschip of het opdoen van werkervaring tijdens een stage.
  • Onderzoeksgerichtheid: studenten hebben de mogelijkheid bij te dragen aan het lopende onderzoek in het departement biologie en kunnen bovendien gebruik maken van de gloednieuwe laboratoria voor hun thesisonderzoek.
  • Lesgevers zijn enthousiast, gedreven en toegankelijk: er is een laagdrempelig contact tussen studenten en lesgevers.
  • Leren van elkaar: dankzij de internationale studentengroep en het samenbrengen van studenten uit verschillende opleidingen (zoals biologen en geografen), worden studenten met een open visie gevormd die problemen kunnen aanpakken vanuit verschillende invalshoeken.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

  • Hoewel studenten de mogelijkheid hebben om een stage te doen, zou het versterken van het contact met het werkveld tijdens de opleiding de studenten meer zicht geven op professionele mogelijkheden buiten de academische wereld.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • Op basis van adviezen van een panel van experten is de opleiding aan het onderzoeken of de manier waarop de masteropleiding nu vormgegeven wordt de meest efficiënte is en een hervorming aan het voorbereiden.
  • De opleiding bekijkt vergelijkbare opleidingen van naderbij ter inspiratie voor de toekomst en om zichzelf ten opzichte van andere opleidingen in Vlaanderen en daarbuiten scherper te kunnen profileren.
  • Om de werklast van de studenten te verlagen, zullen kleinere vakken geïntegreerd worden tot grotere gehelen. Ook zal de opleiding de studenten aan het begin van het semester op de hoogte stellen van de deadlines voor taken en opdrachten, zodat zij hun werk makkelijker kunnen plannen.
  • De opleiding zal meer aandacht schenken aan het geven van nóg betere feedback bij de masterproef.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021