logo

Kwaliteit van de Bachelor en Master of Science in Communicatiewetenschappen

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • Vernieuwd bachelorprogramma: de recent vernieuwde bachelor biedt een divers en ambitieus curriculum aan met een brede mix aan werk- en evaluatievormen
  • Uitgebalanceerd curriculum: de opleidingen bieden een goede balans tussen academische en praktische vaardigheden, waardoor de student optimaal wordt voorbereid voor het diverse werkveld.
  • Internationalisering: de opleiding zet breed in op internationalisering. Zo is er een uitgebreid aanbod aan Erasmus+-uitwisselingen, maar biedt het internationale bachelor en masterprogramma ook veel kansen voor Internationalisering@home

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

  • Een hernieuwde verkenning van de mogelijkheden van samenwerkingen met de opleiding Journalistiek binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kan inhoudelijke en logistieke voordelen met zich meebrengen.
  • Om de relatie tussen theorie, de recente ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappij, voor de studenten nader te verduidelijken, kan het zinvol zijn om de actualiteit een nog meer prominente rol in het curriculum te geven
  • Het aanscherpen van de contacten met de ULB kan zowel inhoudelijk voordelen bieden als ook meer mogelijkheden voor Internationalisering@home.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • De opleiding blijft verder inzetten op het ‘de-koloniseren’ van het curriculum, waarbij meer diverse perspectieven een plaats krijgen binnen het curriculum.
  • De masteropleidingen worden geĆ«valueerd, waarna waar nodig herzieningen en veranderingen doorgevoerd zullen worden om de opleidingen toekomstbestendig en relevant te houden.
  • De opleiding is een benchmarking met meerdere nationale en internationale opleidingen aan het voorbereiden, met specifieke aandacht voor (het detecteren van) eventueel aanvullende ontwikkelkansen voor de eigen programma’s.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021