logo

Kwaliteit van de Bachelor in de Computerwetenschappen

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • Aantrekkelijk en up-to-date: het programma werd afgestemd op de aanbevelingen van de twee belangrijkste internationale vakorganisaties, namelijk de Association for Computing Machinery (ACM) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
  • Stevige basis: de opleiding bereidt studenten voor op een carrière in een snel evoluerend vakgebied. De principes achter verschillende programmeertalen worden aangereikt. Dit geeft een solide basis om zich later in het professionele leven andere en nieuwere programmeertalen vlot eigen te maken.
  • Intensieve begeleiding: initiatieven als massaprogrammeren, waarbij studenten samen programmeren en raad vragen aan elkaar, vakspecifieke ondersteuning (onder andere voor wiskunde) en tussentijdse evaluaties gevolgd door individuele gesprekken, zorgen ervoor dat studenten goed begeleid worden in de opleiding. Studenten appreciëren bovendien het directe contact met de docenten.
  • Samen werken aan de opleiding: studenten, alumni en vertegenwoordigers van het werkveld denken samen met de lesgevers na over de opleiding. De opleiding hecht veel waarde aan de stem van studenten.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

  • Om in contact te kunnen blijven met alumni en ze meer te kunnen betrekken bij het onderwijs zou het alumni netwerk sterker uitgebouwd kunnen worden.
  • Een duidelijke communicatie over de opleiding kan ervoor zorgen dat instromende studenten een helderder beeld van de opleiding hebben en deze niet met verkeerde verwachtingen aanvatten.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • De opleiding zal mensen uit het werkveld bevragen om het programma af te toetsen aan hun verwachtingen en zo de vinger aan de pols te houden.
  • Aan de hand van een vernieuwde brochure, een update van de website en bijkomend aantrekkelijk materiaal zoals filmpjes van softwaredemonstraties en Arduino-opstellingen willen de lesgevers niet alleen meer jongeren enthousiasmeren voor de opleiding, maar ze ook een accurater beeld geven van de opleiding.
  • Het uitbreiden van de lijst keuzevakken, waarbij vooral aandacht uitgaat naar vakken uit andere disciplines, wat studenten toelaat om hun kennis in nog meer richtingen te verbreden.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021