logo

Kwaliteit van de Educatieve Master

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • De integratie van het vakdomein met het leraarschap heeft de opleiding opgepakt door een centrale rol aan de beroepspraktijk toe te kennen en door te zorgen voor verbindingen tussen de verschillende, sterk uitgewerkte leerlijnen. Het onderwijzend personeel meet zich een ‘teach as you preach’-wijze van doceren aan, die sterk gewaardeerd wordt door zowel experten buiten de opleiding als studenten.
  • De opleiding bestaat uit competente, gedreven, geĆ«ngageerde en betrokken docenten en assistenten. Door de expertise van het team komen studenten met vele elementen van het leraarschap en onderzoek in aanraking en worden zij ondergedompeld in het ‘lerarenbad’.
  • De opleiding biedt een LIO-traject (Leerkracht In Opleiding) aan en studenten die hiervoor in aanmerking komen, kunnen op verschillende momenten in het academiejaar instromen.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

  • Er liggen nog opportuniteiten in het intensiever investeren in duurzame contacten met het werkveld om de uitgangspunten en werkwijze van de educatieve master te kunnen (blijven) garanderen.
  • Diversiteit is een belangrijk thema in de opleiding, maar er zou nog meer aandacht kunnen zijn voor de diversiteit van een klasgroep (o.m. culturele of etnische diversiteit, leer- en concentratiestoornissen, ontwikkelingsstoornissen).
  • Het verder uitbouwen van een hecht netwerk van partnerscholen en –mentoren in de regio’s van de nieuwe locaties zouden de stageopportuniteiten van de studenten ten goede komen.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • De opleiding zet in op blended learning, peer- en co-teachingmethodes en bekijkt hoe deze verder uitgebouwd kunnen worden in de opleidingen op de verschillende campussen.
  • De opleidingsraad houdt vinger aan de pols en bekijkt welke onderwijshervormingen wenselijk zijn in het programma. Er werd een werkgroep in de schoot van de opleidingsraad opgericht die zich hier specifiek over zal buigen. Daarnaast worden studenten op alle campussen regelmatig bevraagd over het programma.