logo

Kwaliteit van de Bachelor en Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur (en de Master of Science in Business and Technology)

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

 • Technologie en Business: Dit programma richt zich op iedereen die aan de slag wil in de technische sector of een carrière wilt opbouwen als ondernemer; dit programma stoomt de student klaar voor een combinatie van beide.

 • Sterke community: Een student aan de Solvay Bussiness School maakt van bij de start van de opleiding deel uit van een professioneel netwerk binnen het bedrijfsleven en weet zich omringd door uiterst mondige en ambitieuze medestudenten.

 • Innovatief onderwijs: Al gehoord van een flipped classroom, kennisclips, student-assistenten? Hier verken je als student al snel wat deze termen inhouden, want de docenten werpen al hun creativiteit mee in de strijd.

 • Internationale atmosfeer: Waar de studenten nog het meest van houden, is dat de hele opleiding wereldburgerschap ademt; door de aangereikte thema’s, de mogelijkheden om ervaring op te doen in het buitenland en een bonte mix van docenten en studenten.

 • Efficiënt management: Binnen de leerlijnen werken de docenten aan een optimale afstemming van de leerinhouden en practicalia. Zo worden eventuele pijnpunten in het programma snel getackeld

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

 • We zetten in op het ontwikkelen en versterken van internationaal inzetbare soft skills, die alvast een streepje voor geven bij het betreden van de arbeidsmarkt.

 • We bieden onderwijs waar mogelijk op maat van de diverse studentengroepen: intensieve begeleiding voor wie het nodig heeft, bijkomende uitdaging voor extra gemotiveerde studenten. 

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

 • We vergelijken onze opleiding Handelsingenieur via een benchmarking met gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland. Ook bevragen we de mensen uit het werkveld. Zo putten we inspiratie voor de toekomst en houden we onszelf scherp.

 • Sustainability krijgt, als hot topic in maatschappij en bedrijfsleven, met een eigen thematische leerlijn een prominente plaats binnen de opleiding. We dragen hiermee bij aan de opbouw van expertise hierin voor de ganse universiteit.

 • We hervormen en stroomlijnen de begeleiding van de masterproeven. Ons bijzondere masterproeftraject met Handelsmissie, waarbij studenten in het buitenland professionele  vaardigheden verwerven, kent vanaf nu een multidisciplinaire aanpak en studentengroep. 

 • Onze studenten hebben een belangrijke stem binnen de opleiding. We blijven hen stimuleren om deze te laten horen, onder andere door deelname aan de opleidingsraden, studentenfeedback en focusgesprekken. 

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021