logo

Kwaliteit van de Bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren.

Troeven van de opleiding

  • Technologie én wetenschap: de opleiding kiest resoluut voor een brede opleiding waarbij zowel technologische als wetenschappelijke kennis en vaardigheden aan bod komen. In de eerste twee jaren wordt een gemeenschappelijke basis bijgebracht. In het derde jaar kiezen de studenten een profiel waarna ze nog steeds de vrijheid hebben - dankzij hun brede basis - om een master naar keuze aan te vangen.
  • Nauw contact studenten en docenten: het regelmatige, gemakkelijke en intense contact tussen docenten en studenten, gefaciliteerd door de relatief kleine studentengroepen, wordt erg geapprecieerd door zowel de studenten als de docenten.
  • Projectwerk: de opleiding zet, naast wetenschappelijke vaardigheden, in op projectwerk waarbij studenten leren samenwerken en verschillende professionele rollen aannemen. Daarnaast trainen studenten communicatievaardigheden door presentaties te geven en doorheen de opleiding kennis te maken met mondelinge examens. 

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot  bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

   

Ontwikkelkansen

  • Door vaker externe lesgevers uit de industrie te betrekken bij het onderwijs, kan de band met de industrie aangehaald worden en de studenten een bredere waaier van ervaringen aangeboden worden.
  • De internationale expertise van lesgevers nog vaker aanwenden in het onderwijs zou het curriculum verrijken met meer internationalisation @ home-opportuniteiten.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • De opleiding vergelijkt het curriculum met andere gelijkaardige opleidingen via een benchmark. Naast de aandacht voor de opbouw van het programma, wordt ook gekeken naar de hoeveelheid contacturen en een duurzame aanpak van meer blended onderwijsvormen. Op basis van deze resultaten is de opleiding aan de slag gegaan met het structureel introduceren van blended onderwijsvormen om het erg belastende contactonderwijs voor studenten te reduceren. De impact hiervan moet nog gemeten worden.
  • Een werkgroep buigt zich over de optimalisatie van de examenroosters, meer bepaald de organisatie van de mondelinge examens. Zowel docenten als studenten zijn betrokken bij de werkgroep.
  • Docenten besteden veel aandacht aan studentenparticipatie en -feedback waardoor snel op de bal gespeeld worden door de opleiding.

Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI)

De Vlaamse Ingenieursopleidingen worden regelmatig gevisiteerd door de Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI, Frankrijk). Dit houdt een grondige evaluatie van de opleidingen in, gericht op de kwaliteit van het onderwijs. Een positief resultaat van een CTI-procedure leidt tot de erkenning van deze ingenieursdiploma's in Frankrijk (toegekend door het Franse ministerie van Hoger Onderwijs). CTI spreekt zich uit over vijfjarige ingenieursopleidingen, de evaluatierapporten van de ingenieursopleidingen aan de VUB vind je hier.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021