logo

Kwaliteit van de Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

 • Sterke link tussen onderwijs en onderzoek: het programma is up-to-date met oog voor de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeksvragen. De vier aangeboden specialisaties zijn gebaseerd op de expertise en het actuele onderzoek van de lesgevers.
 • Keuzevrijheid: door de vele keuzemogelijkheden kunnen studenten hun programma in belangrijke mate samenstellen naargelang hun persoonlijke interesses.
 • Contact met de industrie: door de mogelijkheid om een bedrijfsstage te doen, de organisatie van bedrijvendagen en samenwerkingen met de industrie bij masterproeven, komen studenten tijdens hun studies al in nauw contact met het werkveld.
 • Laagdrempeligheid: studenten zijn erg tevreden over de bereikbaarheid van docenten en assistenten. Ook bij de studiebegeleider en studietrajectbegeleider kunnen ze steeds terecht.
 • Internationale mobiliteit: in het eerste semester van de tweede master voorziet de opleiding een mobility window. Hierdoor krijgen studenten de opportuniteit om te studeren aan een buitenlandse topinstelling.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

 • De opleiding kan in de toekomst nog meer op inzetten op de internationale en interculturele vaardigheden binnen het curriculum. Dankzij de mix van Vlaamse en internationale studenten beschikt de opleiding over een ideale setting hiervoor.
 • Om de studiebelasting te verlagen kan de opleiding onderzoeken of de werklast beter verdeeld kan worden over semesters. Ook binnen een semester kunnen projectdeadlines mogelijk meer gespreid worden en/of kunnen de opdrachten voor projecten vroeger gecommuniceerd worden zodat studenten hun werk beter kunnen plannen.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

 • Het verder uitrollen van de nieuwe specialisatie Data Management en Analytics speelt niet alleen in op ontwikkelingen in eigen en internationaal onderzoek, maar ook op de sterke vraag vanuit het werkveld naar expertise in de computerwetenschapaspecten van Data Science en Big Data.
 • Aan de hand van een benchmarking, waarbij men gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland van naderbij gaat bekijken, wil de opleiding haar unieke aspecten nog beter in de verf zetten en zich laten inspireren voor de toekomst.
 • De opleiding plant een bevraging van het werkveld om het programma af te toetsen aan de verwachtingen van de industrie over de competenties van afgestudeerden.
 • Om ervoor te zorgen dat potentiĆ«le (internationale) studenten over voldoende voorkennis beschikken, wordt een assessment tool ontwikkeld waarmee deze kennis in kaart gebracht wordt en doorverwezen wordt naar studiemateriaal om eventuele hiaten te kunnen bijspijkeren.