logo

Kwaliteit van de Master of Science in Management en beleid van de gezondheidszorg

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

 • Avondonderwijs met volwaardige lessen: het programma bestaat uit volwaardige lessen die in avondonderwijs worden aangeboden om een combinatie met een job mogelijk te maken.  
 • Integratie van theorie en praktijk in kleine groepen: een belangrijk voordeel zijn de kleine studentengroepen, die ervoor zorgen dat er nauw contact mogelijk is met andere studenten, docenten en assistenten. Dit zorgt er ook voor dat de theorie optimaal met de praktijk geïntegreerd kan worden.
 • Innoverende onderwijsvormen: om te zorgen dat studenten altijd mee zijn met de lessen en de oefeningensessies wordt een mix van onderwijsvormen voorzien die toelaten om de studies met werkverplichtingen te combineren. Innoverende onderwijsvormen worden ook ingezet om het leren toepassen van theoretische inzichten in de praktijk te ondersteunen.
 • Wetenschappelijk onderbouwde kijk op de actuele ontwikkelingen in gezondheidszorg: de opleiding staat garant voor een gedegen wetenschappelijke onderbouw die studenten de kans geeft om op een kritische manier de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg op de voet te volgen.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

 • Het werkveld kan nog meer worden betrokken bij de opleiding en in dialoog gaan over de opleiding en de noden binnen de gezondheidssector, zodat studenten nog beter kunnen worden voorbereid op de uitdagingen van hun toekomstige carrière.
 • Om interculturele vaardigheden aan te scherpen, kan samen met Brusselse gezondheidsinstellingen en overheidsinstanties nagegaan worden hoe de multiculturele samenleving van Brussel nog meer in de opleiding kan worden ingebed.
 • Om een eenvormig evaluatiebeleid te voeren, kan een evaluatiecommissie worden opgericht, die de reeds uitgewerkte visie en het beleid van de opleiding rond examens en andere toetsvormen, evenals de terugkoppeling naar de studenten toe, zal monitoren.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

 • Van kwaliteitszorg wordt een structureel agendapunt van de opleidingsraad gemaakt, zodat snel kan worden geremedieerd als studenten of docenten verbeterpunten opmerken. Op de jaarlijkse opleidingsdag wordt met studenten, docenten en assistenten in gesprek gegaan om de opleiding up-to-date te houden. Er wordt ook gewerkt aan een grondige vergelijking tussen de opleiding en gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland.
 • De methodenleerlijn, die de wetenschappelijke basis van de opleiding garandeert wordt hervormd. Een werkgroep volgt de leerlijn voortdurend op om ze optimaal af te stemmen op de noden van de studenten en docenten.
 • De opleiding onderzoekt hoe ze nog meer wetenschappelijk onderbouwd managementonderwijs met toepassing naar de praktijk toe kan aanbieden. Ook de leerlijnen en mogelijkheden voor meer keuzemodules worden bekeken.
 • Tenslotte wordt blijvend ingezet op innoverende onderwijsvormen en wordt hierover een opleidingsbrede visie geformuleerd.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021