logo

Kwaliteit van de Master in de Onderwijskunde & Master in Educational Sciences

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • Internationale onderwijscontext: de Master in Onderwijskunde kent een sterke verankering met de internationale Master in Educational Sciences. Deze koppeling biedt een unieke leeromgeving aan studenten. De mix van internationale en Belgische studenten en docenten maken rijke uitwisselingen mogelijk en dragen waardevolle onderwijsperspectieven bij aan het programma. Zo vormt de diverse studentenpopulatie in vele vakken een expliciet uitgangspunt voor onderwijskundige discussies en uitwisselingen.
  • Blended lesgeven en leren: studenten appreciëren de flexibiliteit in de gebruikte onderwijsaanpak. Dankzij de blended en e-learning kansen die worden aangeboden doorheen de opleidingen kunnen studenten zelfstandig aan de slag.
  • Focus op samenwerking: de opleidingen moedigen op diverse manieren samenwerking aan: groepswerk tussen studenten onderling, samenwerking met externe partners, klassikale en online discussiemomenten om ideeën uit te wisselen met medestudenten, docenten en externe professionals.
  • Positieve evaluatietrend: uit de jaarlijkse studentenfeedback en de focusgesprekken met studenten blijkt dat het onderwijzend personeel telkens positieve evaluaties krijgt.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

  • De onderwijspraktijk vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders (zoals studenten, leerkrachten, beleidsmakers, gemeenschap) beschouwen, vormt een belangrijk thema in de opleidingen en zou meer geëxpliciteerd kunnen worden in de vakken. Daarnaast zou meer aandacht aan technieken voor leerlingenbegeleiding kunnen besteed worden.
  • De opleidingen kunnen een meer expliciete link leggen tussen de onderzoekstopics en -expertise van de docenten en de onderwerpen die in de vakken aan bod komen, evenals in de samenwerkingsmogelijkheden. De uitgebreide expertise binnen de opleiding in veranderprocessen in onderwijs en technologische leeromgevingen zijn waardevol voor de programma’s en voor de maatschappij (bijv. via maatschappijbetrokken onderzoeks- en onderwijsinitiatieven).
  • Nieuwe leerplatformen en -instrumenten maken steeds meer deel uit van de onderwijspraktijk en komen ook vaker aan bod in de leerinhouden van de studenten zelf. De opleidingen kunnen gebruikmaken van de kennis en expertise in huis om de eigen manier van lesgeven, samenwerkingsmogelijkheden en student-gestuurd onderwijs te versterken.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • Beide opleidingen (de master Educational Sciences en master Onderwijskunde) hebben continu oog voor actualisering van het curriculum en de planning. Zo wordt er bijvoorbeeld extra nadruk gelegd op onderwijsverandering en -innovatie, zodat de studenten optimaal voorbereid worden op hun toekomstige rol als actor op alle niveaus van onderwijspraktijk en -beleid.
  • De nakende programmahervorming introduceert specifieke vakken rond gepersonaliseerd en zelfsturend leren en rond opkomende onderwijstechnologieën. Dit aangepaste curriculum geeft de studenten de kans om praktische en onderzoeksgestuurde ervaring op te doen in lopende projecten van het departement.
  • De opleidingen prijzen zich gelukkig met een erg actieve studentenvertegenwoordiging en zullen de participatie van studenten in de bespreking van programmakwesties in de komende jaren verder aanmoedigen en ontplooien.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021