logo

Kwaliteit van de Bachelor of Science in politieke wetenschappen en sociologie

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • Degelijke academische opleiding: Deze opleiding streeft qua inhoud en leerresultaten een hoog niveau van academische scholing na.
  • Een hecht team: Het onderwijskorps bestaat uit gemotiveerde professionals, die als expert erkend worden in hun vakgebieden. Binnen de respectieve afstudeerrichtingen vormen ze dynamische teams die het onderwijs voor de studenten voortdurend trachten te optimaliseren.
  • Objectivering evaluatieproces: De opleiding werkt gericht aan de objectivering van de evaluaties. Er bestaan duidelijke richtlijnen rond beoordeling van de verschillende evaluatievormen.
  • Werkstudententraject: Door het aanbieden van een specifiek avondtraject kunnen studenten gemakkelijk werk en studie combineren.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

  • We stellen de profilering van onze beide afstudeerrichtingen scherp.

  • We benutten de bestaande personeelsbezetting zo efficiënt mogelijk en streven naar een uitbreiding van de onderwijséquipe door meer samenwerking met andere opleidingen en instellingen.

  • We hebben extra aandacht voor internationalisering en diversiteit, met name in de keuze van studiematerialen en leerinhouden, alsook voor mogelijkheden tot internationale mobiliteit.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • We werken aan een sterkere betrokkenheid van het werkveld en praktijkdeskundigen binnen de opleiding, ook voor de participatie in onderwijsopdrachten.

  • We versterken onze leerlijn methodologie doorheen de volledige bachelor en master, zowel voor kwalitatieve als voor kwantitatieve onderzoeksmethoden.

  • Vanaf dit academiejaar kunnen gemotiveerde studenten extra uitdagingen aangaan binnen het format van een facultair excellentieportfolio.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021