logo

Kwaliteit van de Bachelor en Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

 • Evidence-based redeneren: zowel op klinisch als wetenschappelijk vlak leert de opleiding evidence-based redeneren aan, mee geïnspireerd door de eigen onderzoekslijnen. De studenten worden gestimuleerd om zich ook na hun opleiding steeds te blijven bijscholen in de snel veranderende wetenschappelijk onderbouwde inzichten in de kinesitherapie.
 • Toepassing van theorie in de praktijk: de vele praktijklessen zijn gebaseerd op klinisch en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en geven studenten de kans inzichten uit de theorielessen toe te passen. De stages starten daarom al vroeg, in eerste bachelor. De geïntegreerde werkperiode in het eerste jaar brengt de studenten al bewegingsvaardigheden bij en introduceert het klinisch redeneren.
 • Intensieve begeleiding: de opleiding hecht belang aan nauw contact tussen studenten, docenten en assistenten. Tijdens de werk- en stageperiodes binnen de opleiding wordt duidelijk dat de docenten de student centraal stellen. 
 • Biopsychosociaal: de opleiding leidt de studenten breed op en synthetiseert zowel de biologische, psychologische en sociale aspecten van het beroep van kinesitherapeut. 
 • UZBrussel: de nabijheid van het UZBrussel laat de opleiding toe om clinici (kinesitherapeuten én artsen) makkelijk en frequent in te zetten in het onderwijs. Het UZBrussel beschikt ook over 16 stageplaatsen voor studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. 

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

 • De opleiding ziet een grote kans om de kwaliteit van de stages nog verder verhogen door een kwaliteitszorgsysteem uit te werken en uitgebreidere bevragingen te organiseren over de stageplaatsen. De stagemeesters en -begeleiders kunnen nog meer bij de opleiding betrokken worden via het aanbieden van bijscholingen en seminaries.
 • De afstudeerrichting Revalidatie en kinesitherapie bij Ouderen zou meer op patiënten met meerdere ziekten gericht kunnen worden. Dit zou bovendien ook de interesse voor de opleiding kunnen vergroten.
 • Door het opstellen van een breedgedragen visie op feedback op taken doorheen de opleiding kan het leerproces van de studenten beter, sneller en eenvormiger bijgestuurd worden.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

 • Om optimaal af te stemmen met de noden van de maatschappij hervormt de opleiding, in samenspraak met de studenten, het programma. Het eerste jaar van het modeltraject werd reeds hervormd; momenteel worden 2de en 3de bachelor afgewerkt waarna tenslotte de masteropleiding aangepast zal worden.
 • De stageorganisatie en -communicatie worden gestroomlijnd om zowel studenten als stagebegeleiders nog beter te informeren en ondersteunen.
 • De opleiding brengt meer management in het programma voor een optimale voorbereiding op het werkveld.
 • Via een benchmarking wordt gewerkt aan een grondige vergelijking tussen de opleiding en gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland, om indien nodig bij te sturen.
 • Vanuit de opleidingsraad ontstond een werkgroep Onderwijsmedia die een faculteitsbreed gedragen visie op onderwijsmedia en studiemateriaal uitwerkt.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021