logo

Kwaliteit van de opleiding Specialistische geneeskunde

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

 • Gepersonaliseerde benadering: het nauwe contact tussen stagemeester en de arts-specialist-in-opleiding (ASO) en een goed functionerend aanspreekpunt voor ASO’s en stagemeesters zorgen voor een gepersonaliseerde begeleiding van de ASO.
 • Online portfolio: Medbook integreert alle activiteiten van de ASO en omvat ook het stageboek van de erkenningscommissies zodat de evolutie van de ASO vlot kan worden opgevolgd en ondersteund.
 • Kwaliteitsvolle omgeving: zowel de faculteit als het UZ Brussel hebben bewijs van kwaliteit geleverd (resp. via NVAO-erkenning van de opleiding en JCI-erkenning van het UZ (een internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen)).
 • Teach-the-teacher: om de stagemeesters te ondersteunen bij hun didactische taken werd het Teach-the-Clinical-Teacher-programma opgezet. Dit wordt regelmatig interuniversitair afgestemd en speelt in op de meest acute en relevante noden van de stagemeesters en klinische tutoren.
 • Interuniversitaire ABC-vragenlijst: de ASO wordt regelmatig bevraagd over de eigen ervaringen op de verschillende stageplaatsen, over aanbod, begeleiding en context. Dit omvat o.a. vragen over onthaal, leerervaringen en begeleiding. De erkenning en vergoeding van de stagedienst en stagemeester zijn hieraan gekoppeld.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we ook onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we ook met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Ontwikkelkansen

 • De stagemeesters uit de omliggende ziekenhuizen kunnen meer bij de opleiding betrokken worden. De professionalisering van opleiders en stagemeesters, die nu reeds aangeboden wordt in het Train-the-Clinical-Teacher-programma, dient te worden opengesteld voor de perifere stagemeesters.
 • Door te communiceren wat er met de evaluaties van stageplekken gebeurt, kan de responsgraad op deze bevragingen verhoogd worden.
 • Om de totale werkbelasting van de ASO’s in kaart te brengen, kan een systeem voor studietijdmeting een oplossing bieden. Zo kan het leerproces van de ASO nog verder geoptimaliseerd worden.
 • De opleiding kan samen met de andere Vlaamse instellingen onderzoeken of uitwisselingstrajecten met Nederlandse instellingen mogelijk zijn, om zo de ASO’s een buitenlandervaring aan te kunnen bieden.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

 • Een opleidingsco√∂rdinator werd aangesteld. Deze co√∂rdinator is verantwoordelijk voor het onderwijs op de werkvloer en verbetert de doorstroom van informatie tussen opleiding, stagemeesters en klinische tutoren, en de ASO’s. Ook de communicatie vanuit de opleiding naar de ASO’s toe wordt verder geoptimaliseerd.
 • De uitbreiding van de opleiding naar 180 ECTS biedt mogelijkheden voor het invoeren van nieuwe thema’s, die afgesproken worden met de ASO’s, en voor het implementeren van onderwijsthema’s die uit de basisopleiding gehaald zijn bij de curriculumhervorming. Deze thema’s worden nu binnen de Master Specialistische Geneeskunde (MSG) op een gespecialiseerd en diepgaander niveau uitgewerkt. Jaarlijks wordt het aanbod nagekeken en verfijnd op basis van de feedback van de ASO’s.
 • De opleiding is bezig met de integratie van medisch Frans in het programma, evenals bijkomende diversiteitsaspecten, om de ASO’s nog beter te ondersteunen bij hun klinisch werk in de ziekenhuizen.
 • De opleiding werkt aan e-learning modules om de ASO’s toe te laten hun kennis verder te verdiepen volgens hun eigen agenda en werkverplichtingen.