logo

Kwaliteit van de Bachelor en Master in de Taal- en Letterkunde

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • Sterke focus op methodologie: doorheen het hele curriculum is veel aandacht voor methodologie., Hierdoor kunnen de studenten zich tijdens de masterproef richten op een breed scala aan sub-domeinen, waaronder neuro-lingu├»stiek.
  • Enthousiaste docenten: het onderwijsteam van de Bachelor- en Masteropleiding bestaat uit ambitieuze docenten met sterke groepscohesie, die via/dankzij taalplatformen continu in nauw contact staan met de studenten binnen elke taalrichting.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

  • Een profilering waarbij de mogelijkheid geboden wordt om een taal te combineren met een ander, aangrenzend, vakgebied biedt mogelijkheden om de instroom te vergroten.
  • Het aanscherpen van de contacten met de ULB kan zowel inhoudelijk voordelen bieden als ook meer mogelijkheden voor Internationalisering @home.
  • Waar mogelijk gebruik maken van alumni om meer inzicht te krijgen in hoe het geboden onderwijs de aansluiting met het werkveld kan blijven verbeteren.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • Het integreren van taaltesten en interviews in de aanmelding van nieuwe studenten om het startniveau van studenten te bepalen, en op basis hiervan aanvullende ondersteuning te bieden waar nodig.
  • De opleiding is een benchmarking met meerdere nationale en internationale opleidingen aan het uitvoeren, waarbij verkend wordt welke aanvullende ontwikkelkansen voor de eigen programma’s benut kunnen worden in de toekomst.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021