logo

Kwaliteit van de Master Toegepaste Informatica

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • Actueel curriculum: vanaf 2020-2021 start het nieuwe programma waarin de focus ligt op de informatica aspecten van Data Science en Big Data toepassingen. Hiermee wordt ingespeeld op de vraag vanuit de industrie naar studenten die opgeleid zijn in de technologieplatformen, programmeertalen en algoritmen die in deze domeinen gebruikt worden.
  • Contact met de industrie: studenten worden aangemoedigd om hun masterproef in een bedrijfscontext te maken en hebben de mogelijkheid om een bedrijfsstage te doen.
  • Werken en studeren: de opleiding kan zowel in dag- als in avondonderwijs gevolgd worden. Dankzij collectieve begeleidingssessies waarin studenten een bepaald deel van de cursus doornemen met hun lesgever (clinic-sessies), wordt de tijd op campus efficiĆ«nt benut en houden studenten tijd over voor zelfstudie. Verschillende spreidingsplannen zorgen er bovendien voor dat studenten de opleiding aan hun eigen tempo kunnen volgen.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

  • Onderzoeken of een samenwerking met bedrijven of vakverenigingen een meerwaarde kan vormen voor het programma, zonder dat het programma daardoor zijn eigenheid verliest.
  • Het opnemen van vakken rond leidinggeven en projectmanagement zou de professionele gerichtheid van het programma nog kunnen vergroten.
  • Meer oefensessies voor de werkstudenten inrichten zou tegemoet komen aan hun vraag om meer contactmomenten te voorzien.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • Het verder uitrollen en promoten van het nieuw curriculum door het bijwerken van informatiebrochures en -posters om de instroom in het programma te verhogen.
  • Het ontwikkelen van meer audiovisueel studiemateriaal zoals lesopnames voor de werkstudenten.
  • Aan de hand van een benchmarking, waarbij men gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland van naderbij gaat bekijken, wil de opleiding haar unieke aspecten nog beter in de verf zetten en zich laten inspireren voor de toekomst.
  • De opleiding plant een bevraging van het werkveld om het programma af te toetsen aan de concrete verwachtingen van de industrie over de competenties van afgestudeerden.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021