logo

Kwaliteit van de bachelor wiskunde en data science en de master wiskunde

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

  • Uniek in Vlaanderen: vanaf academiejaar 2020-2021 wordt het hedendaags en alomtegenwoordig toepassingsgebied Data Science al vanaf de bachelor geïntegreerd in de gerenommeerde wiskunde-opleiding.
  • Interuniversitair: dankzij de samenwerking met de Universiteit Antwerpen kan de sterke expertise van beide instellingen ingezet worden in de masteropleiding.
  • Nauw contact tussen lesgevers en studenten: studenten appreciëren het laagdrempelig en persoonlijk contact met hun docenten en assistenten zeer.
  • Grondige voorbereiding en studiebegeleiding: de dienst Studiebegeleiding organiseert verschillende begeleidingsactiviteiten, zoals een voorbereidingscursus die zorgt dat de aansluiting vanuit het secundair onderwijs naar de universiteit gemakkelijker verloopt en individuele opvolggesprekken na tussentijdse evaluaties in het eerste bachelorjaar.
  • Internationaal: dankzij Erasmus-uitwisselingen kunnen de studenten met buitenlandse opleidingen kennismaken, o.a. in het kader van de samenwerking binnen EUTOPIA kan dit zowel in derde bachelor als eerste master met de "International Bachelor Ygrec Data Science by Design” in Cergy-Pontoise.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

  • Het vergroten van de studentenpopulatie door verdere interuniversitaire samenwerkingen te onderzoeken en door zich te blijven inzetten voor wetenschapspopularisering om de interesse van jongeren aan te wakkeren.
  • Het betrekken van alumni en/of andere professionals uit het werkveld in een aantal vakken kan studenten een concreter beeld geven van de mogelijke beroepsuitwegen.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

  • Aan de hand van een werkveldbevraging zal de opleiding de vernieuwde bacheloropleiding, en dan meer specifiek de integratie van het toepassingsgebied Data Science, aftoetsen aan de verwachtingen vanuit de sector.
  • Het promoten van de vernieuwde opleiding in secundaire (Brusselse) scholen met het doel een grotere studentengroep aan te trekken.
  • De opleiding beoogt een intensere samenwerking met de zusteruniversiteit Université Libre de Bruxelles (ULB) op het vlak van onderwijs en onderzoek. Voor studenten kan de sterkere samenwerking een belangrijke motivatie zijn om voor de opleiding te kiezen.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021