logo

European Credit Transfer System (ECTS)

Wat ?

Het ECTS (European Credit Transfer System) werd gelanceerd in het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma (1989) en maakt het mogelijk een studieperiode in het buitenland te erkennen door de overdracht van studiepunten.

Het Europees systeem voor de overdracht en accumulatie van studiebelastingspunten is een systeem dat de student centraal stelt en is gebaseerd op de werkbelasting van de student. De werkbelasting voor de student in het ECTS-systeem omvat de tijd voor het bijwonen van colleges, seminaries, individuele studie, stages, de voorbereiding van en het afleggen van examen.

De Vrije Universiteit Brussel werkt reeds geruime tijd volgens de ECTS-norm. ECTS is immers het sleutelinstrument voor de invoering van de Bachelor-Masterstructuur. Het vergemakkelijkt de vergelijkbaarheid van programma's en bevordert op die manier de mobiliteit en academische erkenning hiervan.

 

Vakgroepcoördinatoren Erasmus

Bekijk de volledige lijst.