logo

Inschrijvingen

Starten met een studie aan de Open Universiteit kan op elk gewenst moment. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de inschrijfduur, dien je bij het bestellen van een cursus rekening te houden met studiebegeleiding en met de planning van tentamens.

Het inschrijvingsgeld wordt aangegeven per module. Eén module komt ongeveer overeen met 100 studie-uren en een cursus/vak bestaat meestal uit 1 of 2 modules.

Let wel: wie al een Nederlands hoger onderwijsdiploma behaalde, zal een verhoging naar het instellingscollegegeld moeten betalen.

Bij de moduleprijs is inbegrepen:

  • Alle cursusmateriaal (boeken, DVD’s, CD-Rom,…)
  • Begeleiding: vakinhoudelijke groeps- of individuele begeleiding
  • Mentoraatsondersteuning
  • Drie examenkansen binnen de inschrijvingsduur van 12 maanden
  • Toegang tot de elektronische leeromgeving Studienet
  • Administratieve ondersteuning door het studiecentrum
  • Studentenkaart van de Open Universiteit

Kostprijs (vanaf september 2017)

Tarief per cursusToelichtingPrijs
Wettelijk collegegeld voor bachelor- en mastercursussen € 65,11 per EC
  Cursus van 2,5 EC   € 162
  Cursus van 4,3 EC   € 280
  Cursus van 5 EC   € 324
  Cursus van 7,5 EC   € 486
  Cursus van 8,6 EC   € 560
  Cursus van 12,9 EC   € 840

 

Instellingscollegeld voor bachelorcursussen
(afhankelijk van uw nationaliteit en een eventueel eerder behaalde graad of getuigschrift)
€ 107,49 per EC
  Cursus van 2,5 EC   € 268
  Cursus van 4,3 EC   € 462
  Cursus van 5 EC   € 536
  Cursus van 7,5 EC   € 804
  Cursus van 8,6 EC   € 924
  Cursus van 12,9 EC   € 1.386

 

Instellingscollegegeld voor mastercursussen
(afhankelijk van uw nationaliteit en een eventueel eerder behaalde graad of getuigschrift) 
€ 143,49 per EC
  Cursus van 2,5 EC € 358
  Cursus van 4,3 EC € 617
  Cursus van 5 EC € 716
  Cursus van 7,5 EC € 1.074
  Cursus van 8,6 EC € 1.234
  Cursus van 12,9 EC € 1.851

 

Administratiekosten bij betaling in 6 of 12 termijnen € 22
Aanvraag vrijstelling/toelating € 161
Aanvraag Open bachelorprogramma € 161

 

Hoe inschrijven?

Voor de bacheloropleidingen kan op je op elk gewenst moment inschrijven via de website.

Daarnaast kan je ook inschrijven door het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend aan het studiecentrum te bezorgen. Bij een eerste inschrijving dien je een kopie van je identiteitsbewijs bij te voegen. 

De twee-jarige masteropleidingen verlopen gestructureerder waarbij het academisch jaar is onderverdeeld in vier kwartielen.

Kwartielen
20 augustus 2016 t/m 4 november 2016 14 november 2016 t/m 27 januari 2017
6 februari 2017 t/m 14 april 2017 24 april 2017 t/m 30 juni 2017

 

Past het tweejarig standaardprogramma niet goed bij uw persoonlijke omstandigheden, dan wordt in overleg een persoonlijk studiepad met u opgesteld. Om in te schrijven voor een masteropleiding is formele toelating vereist. De toelating dient aangevraagd te worden via een adviesgesprek.

Uiteraard ben je ook op het studiecentrum welkom om je inschrijving ter plekke te regelen.

Enkele dagen na je inschrijving ontvang je je cursuspakket thuis en kun je meteen aan de slag. Je krijgt dan je studentennummer en andere begeleidingsgegevens.

Vrijstellingen

Wie een hogere opleiding gevolgd heeft, kan in aanmerking komen voor vrijstellingen. Niet-afgeronde opleidingen of afzonderlijke vakken kunnen ook ingebracht worden.

 

Diploma

Indien u geslaagd bent voor het tentamen, dat wil zeggen wanneer u een cijfer 6 of hoger heeft behaald op 10, ontvangt u automatisch een cursuscertificaat. Dit certificaat blijft in principe onbeperkt geldig.

Startpakket

De twee basismodules van iedere richting worden aangeboden in de vorm van een startpakket.

Deze cursus(sen) dienen om nieuwe studenten de kans te geven te wennen aan het studeren en medestudenten te leren kennen.

Tentamens

In Nederland spreekt men over tentamens in plaats van examens. Een tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen, open vragen of een combinatie. Alle examens, behalve sommige mondelinge examens, gaan door in het studiecentrum.