logo

GEES

Erasmus+ Project: ‘Gold in Education and Elite Sport’ (GEES)

"The project aims to connect a pool of 9 400 dual career athletes across 9 European countries with 45 researchers and lead practitioners to define a set of key competences for a successful dual career."

 

 

 

Welke competenties hebben atleten nodig om een studie- en topsportcarrière te combineren? Om het antwoord te achterhalen werken verschillende partners uit negen Europese lidstaten (België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Polen, Slovenië, Spanje en Zweden) samen in het ‘Gold in Education and Elite Sport’ project. 

Het doel van het project is om een netwerk op te bouwen tussen 9400 studerende topsporters uit negen Europese landen en 45 onderzoekers, experts en duale carrièrebegeleiders, zodat belangrijke competenties van topsportstudenten en hun carrièrebegeleiders in kaart kunnen gebracht worden. Het project maakt het voor de deelnemende landen mogelijk om de organisatie en de begeleiding van hun ‘studie en topsport’-trajecten binnen onderwijsinstellingen en topsportfederaties te optimaliseren.

De VUB is een van de leidinggevende partners in het tweejarig project. Onder leiding van professor Paul Wylleman zorgt de VUB voor de wetenschappelijke coördinatie van het project. Daarin neemt drs. Koen De Brandt een centrale rol in. Hij doctoreert op de combinatie hoger onderwijs en topsport en neemt het onderzoek in Vlaanderen voor zijn rekening, samen met Kristel Taelman van Sport Vlaanderen. Rector Paul De Knop maakt, in zijn hoedanigheid als sportsocioloog, tevens deel uit van het VUB-onderzoeksteam.


Onderzoeksresultaten

Een eerste onderzoek binnen dit project werd reeds afgerond. Maar liefst 3.252 studerende topsporters uit negen Europese landen vulden de bevraging volledig in, goed voor 43% van de oorspronkelijke doelgroep. Een sterke responsgraad dus. 

Volgens de topsportstudenten zijn de meest belangrijke competenties om een succesvolle combinatie van topsport en studie te maken:

  1. Doorzettingsvermogen in moeilijke tijden en bij tegenslagen
  2. Het begrijpen van het belang van rust en herstel
  3. Het omgaan met stress zowel in sport als in studie

Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek organiseerde de dienst Topsport en Studie enkele workshops voor topsportstudenten, zodat zij hun combinatie topsport en studie kunnen optimaliseren.

Tot eind april 2016 zal de tweede fase van dit project lopen, waarin de competenties van de begeleiders van de topsportstudenten worden onderzocht. Wordt dus vervolgd!


Meer informatie?

Voor meer informatie over het 'Gold in Education and Elite Sport’ project kan u de centrale projectwebsite bezoeken of er meer over lezen in de factsheet. Voor meer algemende kan u de EU-richtlijnen over Dual Career downloaden.

Indien u specifieke vragen heeft over het project kan u steeds contact opnemen met Koen De Brandt.


 

The 'Gold in Education and Elite Sport' (GEES) expert group in Paris, INSEP.