logo

LIST - Linguistic Studies

Welkom op de site van LIST, de vakgroep van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte die de opleidingen van TALK (Taal en Letterkunde) en TTKA (Toegepaste Taalkunde) herbergt

Vakgroepsraad LIST

De vakgroepraad behandelt de niet-onderwijsgebonden materies van LIST, die, indien nodig, kunnen worden voorbereid in gelegenheidcommissies, bij voorbeeld bij personeelsaanstellingen. Alle leden hebben een stem.

Het vakgroepbestuur staat in voor het dagelijks bestuur van de vakgroep.

Opleidingsraden LIST, TTKA & MuMA

De Opleidingsraden bestaan uit het onderwijzend personeel van de verschillende opleidingen, aangevuld met studentenvertegenwoordigers. De opleidingsraden behandelen alle onderwijsgebonden materies van de opleidingen.

Studentenvertegenwoordiging

Aan de Vrije Universiteit Brussel hebben studenten een forse inspraak op alle bestuursniveaus, dus ook in onze vakgroepsraad en opleidingsraad. De vakgroepsraad regelt alle administratieve zaken die bij de organisatie van het dagelijkse vakgroepsgebeuren komen kijken, de opleidingsraden houden zich specifiek met het onderwijs en de leerprogramma's bezig.