logo

Studiegids Open Universiteit Vlaanderen


Download hier de studiegids.

Studiegids Open Universiteit 2021-2022

Open Universiteit in Vlaanderen

Opendeurweek


Wens je graag een gesprek tijdens de opendeurweek (7-11 juni 2021)?

Stuur dan een mailtje naar openuniversiteitbrussel@vub.be
Wat is Open Universiteit?

De Open Universiteit biedt zeer flexibel onderwijs aan voor volwassenen. U kunt er afzonderlijke cursussen, korte opleidingen of een volwaardige universitaire opleiding volgen. U bepaalt zelf plaats, tijd en tempo. De cursussen en opleidingen zijn grotendeels gebaseerd op zelfstudie, maar studenten krijgen wel begeleiding vanuit de studiecentra.

De kernwoorden van een studie aan de Open Universiteit:

 • je eigen studieritme bepalen,
 • flexibel studeren,
 • afstandsonderwijs,
 • zelfstudie.

Studeren aan de Open Universiteit is studeren in alle vrijheid. Dit betekent dat je vrij zelfstandig moet werken; inzet, doorzettingsvermogen en motivatie zijn dus belangrijke voorwaarden om te slagen. Maar we laten onze studenten niet aan hun lot over. In de eerste plaats is het cursusmateriaal speciaal ontwikkeld voor zelfstudie. Daarnaast zijn er voor alle cursussen studiebegeleiders aangeduid die een antwoord kunnen geven op alle inhoudelijke vragen.

Afhankelijk van je eigen behoeften, motieven en interesses kan je kiezen voor een volledige universitaire opleiding of voor één of meerdere losse cursussen uit een aanbod van ruim 300 vakken.

Een OU-studie bestaat steeds uit cursussen. Eén cursus van 5 EC komt overeen met 140 uur studeren

De toelatingsvoorwaarden zijn eenvoudig: Er is geen diploma vereist om toegelaten te worden. U moet enkel 18 jaar of ouder zijn.

Historiek

In Vlaanderen werden, in navolging van voornamelijk de Britse Open University en in samenwerking met de Open Universiteit Nederland, initiatieven genomen om open afstandsonderwijs te organisereIn 1984 werd het startsein gegeven door het sluiten van een overeenkomst tussen de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Open Universiteit Nederland. Deze samenwerking biedt aan Vlaamse studenten de kans het Nederlandse aanbod te volgen onder Vlaamse begeleiding.

Er zijn aan zes Vlaamse universiteiten studiecentra Open Universiteit verbonden:

Studiecentrum Campus Vrije Universiteit Brussel


Gebouw B, lokaal 3B206. Pleinlaan 2, 1050 Brussel

E-mail (snelste contactwijze)
openuniversiteitbrussel@vub.be

Telefoon
02 – 629 35 06

Openingsuren
Enkel na afspraak

Open Universiteit Nederland


Veelgestelde vragen

Opleidingen

De Open Universiteit biedt academisch onderwijs aan. U kunt een volledige bachelor- of masteropleiding bestuderen en afsluiten met een diploma. De open universiteit biedt opleidingen aan in 7 vakgebieden: Cultuurwetenschappen, Informatica, Managementwetenschappen, Milieu-natuurwetenschappen, Nederlands recht, Onderwijswetenschappen en Psychologie. Het is ook mogelijk cursussen uit de opleidingen los te volgen en tentamen te doen.

Een bacheloropleiding heeft een omvang van 180 studiepunten (EC). De masteropleiding heeft een omvang van 60 studiepunten (EC), uitzondering is de master Computer Science met 120 EC. Het aanbevolen studietempo is 30 EC per jaar. Dit betekent dat met dit tempo de bacheloropleiding in zes jaar en de masteropleiding in twee jaar afgerond kan worden. Dit vraagt ongeveer 20 uur studie per week. In een sneller of langzamer tempo studeren kan ook. U kunt ook kiezen voor een studietempo van 15 of 20 studiepunten per jaar. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. 

  Cultuurwetenschappen

  Nederlands Recht

   

   

  Onderwijswetenschappen

  Inschrijven

  Aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding 

  Om te starten met een bachelor- of masteropleiding meldt u zich aan voor de opleiding. Klikt u op de webpagina van de betreffende opleiding op de knop Aanmelden. U registreert zich voor mijnOU en klikt u achter de gewenste opleiding op Kiezen en vervolgens op Aanmelden. Geeft u aan dat u in Nederland woont, dan logt u in met uw DigiD om u te legitimeren en zijn de meeste gegevens al voor u ingevuld. U kunt ook aangeven of u vrijstelling binnen de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding wilt aanvragen. 
  Na het afronden van de aanmelding klikt u op de knop 'Naar mijnOU'. Hier ziet u rechtsboven uw berichten met informatie over uw aanmelding voor de opleiding en eventueel een bericht over het aanvragen van vrijstelling en/of toelating. 
  Heeft u aangemeld voor een bacheloropleiding, dan kunt u direct via uw Studiepad aanmelden voor een of meerdere cursussen. Klikt u in uw studiepad achter de cursus op 'Meer info'. U kunt via uw studiepad aanmelden voor mastercursussen ná formele toelating.
   
  Aanmelden voor een losse bachelorcursus 

  Wilt u een enkele cursus bestuderen en geen opleiding volgen, dan kiest u in Studieaanbod de cursus die u wilt bestuderen. Klikt u op Aanmelden en log in op mijnOU. Heeft u nog geen account, dan moet u zich eerst registreren. Klik daarna op Kiezen en vervolgens op Aanmelden. 
  Klikt u na het afronden van de aanmelding op de knop 'Naar mijnOU'. In Berichten ziet u meer informatie over uw aanmelding. 

  Enkele dagen na je inschrijving ontvang je je cursuspakket thuis en kun je meteen aan de slag. Je krijgt dan je studentennummer en andere begeleidingsgegevens.

   

  U studeert volgens een studieschema: een jaarprogramma waarbij elke cursus is ingeroosterd in een kwartiel of een semester (twee kwartielen). Een kwartiel bestaat uit tien studieweken en een tentamenweek. Er zijn vier kwartielen en een zomerperiode. U volgt het cursusrooster via de digitale leeromgeving met online begeleiding en online bijeenkomsten die worden aangestuurd door een docent.

  Meldt u vóór onderstaande data aan voor de opleiding, zodat u tijdig de uitslag ontvangt om te kunnen aanmelden voor cursussen met een vast startmoment.

  Kostprijs

  Het inschrijvingsgeld wordt aangegeven per module. Eén module komt ongeveer overeen met 100 studie-uren en een cursus/vak bestaat meestal uit 1 of 2 modules.

  Let wel: wie al een Nederlands hoger onderwijsdiploma behaalde, zal een verhoging naar het instellingscollegegeld moeten betalen.

  Bij de moduleprijs is inbegrepen:

  • Alle cursusmateriaal (boeken, DVD’s, CD-Rom,…)
  • Begeleiding: vakinhoudelijke groeps- of individuele begeleiding
  • Mentoraatsondersteuning
  • Drie examenkansen binnen de inschrijvingsduur van 12 maanden
  • Toegang tot de elektronische leeromgeving Studienet
  • Administratieve ondersteuning door het studiecentrum
  • Studentenkaart van de Open Universiteit

  Meer informatie omtrent Kosten.

  Tarief per cursus prijs
  Wettelijk collegegeld voor bachelor- en mastercursussen € 65.11 per EC
  Cursus van 2.5 EC € 162
  Cursus van 4.3 EC € 280
  Cursus van 5 EC € 324
  Cursus van 7.5 EC €486
  Cursus van 8.6 EC € 560
  Cursus van 12.9 EC € 840
  Instellingsgeld voor bachelorcursussen (afhankelijk van nationaliteit en eventueel eerder behaalde graad) € 107.49 per EC
  Cursus van 2.5 EC € 268
  Cursus van 4.3 EC € 462
  Cursus van 5 EC € 536
  Cursus van 7.5 EC € 804
  Cursus van 8.6 EC € 924
  Cursus van 12.9 EC € 1386
  Instellingscollegegeld voor mastercursussen (afhankelijk van nationaliteit en eventueel eerder behaalde graad) € 143.49 per EC
  Cursus van 2.5 EC € 358
  Cursus van 4.3 EC € 617
  Cursus van 5 EC € 716
  Cursus van 7.5 EC € 1074
  Cursus van 8.6 EC € 1234
  Cursus van 12.9 EC € 1851
  Administratiekosten bij betaling in 6 of 12 termijnen € 22
  Aanvraag vrijstelling/toelating € 161
  Aanvraag Open Bachelorprogramma € 161

  Korting

  Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering die voor studenten van de Open Universiteit beschikbaar is. 

  Komt u niet in aanmerking voor het Levenlanglerenkrediet, dan geeft de Open Univerisiteit in een aantal situaties op grond van de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) een korting van 50% of 80% op het wettelijk collegegeld aan studenten met een laag inkomen. Kijkt u voor meer informatie op www.ou.nl/kcou

  Tentamens

  In Nederland spreekt men over tentamens in plaats van examens. Een tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen, open vragen of een combinatie. Soms moet er een bijzondere verplichting gemaakt worden zoals een werkstuk of practicum. Een beperkt aantal cursussen wordt uitsluitend mondeling getentamineerd. Meer en meer cursussen worden via computer getentamineerd (CBI-tentamens). Dit gebeurt via een eenvoudig en gebruiksvriendelijk programma. Alle examens, behalve sommige mondelinge examens, gaan door in het studiecentrum.

  Per cursus heeft u binnen de inschrijfduur van 12 maanden drie tentamenkansen. Dit betekent dat u maximaal, indien u de cursus met de eerste tentamenkans niet met goed gevolg afrondt, een tentamen nog tweemaal kunt herkansen.

  Soorten tentamens

  Regulier tentamen

  Het regulier tentamen is een schriftelijk tentamen bestaande uit multiple choice vragen, open vragen of een combinatie van beide. Er worden vijf periodes per jaar vastgesteld in alle studiecentra (drie tentamens per jaar per cursus). De tentamendata vind je bij de betreffende cursus en in de studiegids. Na het tentamen kan je een antwoordmodel van studienet halen waarmee je een voorlopige indruk krijgt van je resultaat. Je krijgt het tentamenresultaat na enkele weken thuis toegestuurd. Voor een regulier tentamen moet je om 18.45 uur aanwezig zijn in het studiecentrum. Je hebt drie uur de tijd om examen af te leggen, van 19 uur tot 22 uur. In de regel moet de aanmelding vijf weken van te voren gebeuren. 

  Via mijnOU kunt u digitaal aanmelden door op ‘Aan- en afmelden voor een tentamen’ te klikken. Klikt u achter de cursus op ‘Tentamens tonen’ en in het volgende blok (achter de gewenste tentamenmogelijkheid) op 'Aanmelden'. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per e-mail. Bij het tabblad ‘Lopende aanmeldingen’ ziet u wat de status van uw aanmelding is.

  CBT-tentamens (Computergebaseerde toetsen)

  Deze tentamens leg je via de computer af:

  • Computergebaseerde groepstentamens (CBG): Deze vinden plaats op vastgestelde dagen tijdens vastgestelde periodes. Let op de sluitingsdata van de tentamenperiodes!
  • Computergebaseerde individuele tentamens (CBI): U kiest zelf een tentamendatum tijdens een van de tentamensessies in uw studiecentrum.

  Certificaat

  Indien je geslaagd bent voor het tentamen (cijfer 6 of hoger op 10), ontvang je, naast de uitslagbrief, automatisch een cursuscertificaat. Dit certificaat blijft in principe onbeperkt geldig. Bij sommige cursussen dien je naast het behalen van het tentamen ook nog een bijzondere verplichting (bijvoorbeeld een werkstuk) met succes afgewerkt te hebben.

  Soms is het behalen van een certificaat een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan een volgende cursus.

  Vrijstellingen

  Heeft u eerder hoger onderwijs gevolgd of relevante praktijkervaring opgedaan en wilt u verder studeren aan de Open Universiteit, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling binnen een opleiding. Iedereen die 18 jaar of ouder is wordt toegelaten tot een bacheloropleiding. Voor toelating tot een masteropleiding geldt dat u in het bezit moet zijn van een bachelorgetuigschrift . Afhankelijk van uw vooropleiding, wordt u toegelaten via een schakelprogramma/premaster. Na afronding van het schakelprogramma of de premaster wordt u automatisch toegelaten de masteropleiding.

  Stages, scripties en bijzondere verplichtingen worden nooit vrijgesteld. 

  Vrijstellingen op basis van eerder gevolgd hoger onderwijs

  Wie een hogere opleiding gevolgd heeft, kan in aanmerking komen voor vrijstellingen. Niet-afgeronde opleidingen of afzonderlijke vakken kunnen ook ingebracht worden. De omvang en inhoud van de vrijstelling is afhankelijk van de mate waarin de inhoud, omvang en het niveau van de eerder gevolgde opleiding overeenstemt met de OU-opleiding.

  Meer informatie over de vrijstellingen vindt u op deze webpagina van de Open Universiteit.

  Vrijstellingsverzoek

  Een vrijstellingsaanvraag brengt heel wat administratie met zich mee. Daarom wordt een bijdrage van 161 euro gevraagd voor een vrijstellingsverzoek. 

  Voor een vrijstellingsaanvraag dient u het vrijstellingsformulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen met:

  • Kopies van uw diploma('s) (deze dienen gewaarmerkt te worden, maar dat doen wij op het studiecentrum)
  • Puntenlijsten waar al de gevolgde vakken op staan
  • Een kopie van uw identiteitskaart

  Schakelprogramma

  Studenten met een wo-masteropleiding in een verwante richting kunnen in aanmerking komen voor een schakelprogramma
  Een schakelprogramma wordt op maat vastgesteld. Na het afronden van het schakelprogramma kunt u instromen in de aansluitende mastervariant. Om te kunnen starten met een schakelprogramma is toelating tot de opleiding vereist. Vraag daarom eerst een adviesgesprek aan.

  Diploma

  Indien u geslaagd bent voor het tentamen, dat wil zeggen wanneer u een cijfer 6 of hoger heeft behaald op 10, ontvangt u automatisch een cursuscertificaat. Dit certificaat blijft in principe onbeperkt geldig.

  Cursussen van Open Universiteit kunnen afzonderlijk worden bestudeerd, maar ook worden in gepast in opleidingen binnen de bachelor-masterstructuur.

  Een bacheloropleiding is een afgerond geheel en leidt tot de titel 'bachelor of arts', 'bachelor of law' of 'bachelor of science'. De bacheloropleiding bestaat uit 42 modules (180 studiepunten).

  De bachelors verlenen automatisch toegang tot de aansluitende master aan Open Universiteit en in principe tot de aansluitende master bij een andere universiteit. Voor een niet-aansluitende master kan de universiteit een schakelprogramma opleggen.

  De masteropleiding is een aparte opleiding, een specialisatie bovenop de bacheloropleiding. Masteropleidingen worden afgerond met de titels 'master of arts', 'master of law' of 'master of science'. De masteropleiding bestaat uit 14 modules (60 studiepunten). Voor computer science is dit 28 modules (120 studiepunten).

  Gelijkwaardigheid

  Open Universiteit is een Nederlandse instelling. Je behaalt dus een Nederlands diploma. Voor bepaalde beroepen en functies, onder meer bij de overheid, kan het noodzakelijk zijn de gelijkwaardigheid aan te vragen. De gelijkwaardigheid houdt in dat het NARIC (National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre) het betreffende diploma gelijkwaardig verklaart met hetzelfde diploma uitgereikt door een Vlaamse universiteit.

  De Nederlandse masteropleidingen rechten, psychologie en onderwijswetenschappen omvatten minder studiepunten dan de equivalente opleidingen in Vlaanderen. Afhankelijk van de vooropleiding en/of werkervaring kan het zijn dat er bijkomende eisen worden gesteld om de gelijkwaardigheid te verkrijgen voor het masterdiploma rechten en psychologie

  Voor meer informatie hierover kan u terecht op de website van Open Universiteit Vlaanderen en het NARIC.

  Specifiek voor Open Universiteit Vlaanderen

  Kinderbijslag

  U komt hier nog voor in aanmerking tot u 25 jaar bent en indien u voor 30 november van het lopende academiejaar ingeschreven bent voor minstens 7 modules.

  De procedure om nog Kinderbijslag te ontvangen gebeurt echter niet automatisch. U moet ons het formulieren toesturen om te laten invullen.

  Educatief verlof

  Studenten Open Universiteit komen niet in aanmerking voor educatief verlof.

  De personeelsleden van de rijksbesturen komen wel in aanmerking voor opleidingsverlof (Belgisch staatsblad 27/11/1997).

  Premies

  Als u loopbaanonderbreking neemt, kan je in aanmerking komen voor een opleidingskrediet. Meer informatie hierover en over eventuele andere premies vindt u op de site van het Vlaams subsidieagentschap.

  Open Universiteit Nederland


  Veelgestelde vragen