logo
Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug

Creëer een leerstoel

Een leerstoel is een partnerschap tussen de VUB en een bedrijf of particulier. De leerstoelhouder (professor aan de VUB) kan door middel van financiering door de partner innovatie, onderzoek, onderwijs en/of internationalisering omtrent een maatschappelijk relevant thema inrichten. De resultaten van het onderzoek staan ten dienste van de samenleving.

Ideas made to work

Werk samen met de VUB

Innoveren leidt tot samenwerken. Samenwerken resulteert in innoveren.
Is jouw bedrijf op zoek naar specifieke VUB-expertise?

Post al jouw vacatures

Young graduates zijn een frisse wind binnen jouw bedrijf en bieden vernieuwende invalshoeken. Het VUB Career Center is een centrale dienst van de Vrije Universiteit Brussel die de kloof tussen studenten en de arbeidsmarkt wil verkleinen. Met een Jobboard voor jouw aanwervingen en de studentenjobdatabank van VUB Studentenjobs. Contacteer het VUB Career Center via vubcareercenter@vub.be.

VUB Jobboard

Post hier jouw:

VUB Studentenjobs

Wetenschapswinkel voor non-profit

De WetenschapsWinkel helpt non-profitorganisaties om een maatschappelijk probleem naar een onderzoeksvraag te vertalen. Heeft jouw organisatie een vraag voor advies, doorverwijzing of onderzoek voor de Wetenschapswinkel?

Stel jouw vraag

 

Promoot jouw product of dienst op de campus

Productstalen uitdelen, een promostand opzetten, flyeren … Het kan op de Esplanade van de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus. Onze universiteit stelt het studentenaanbod voor promotionele activiteiten ook open voor bedrijven. De voorwaarde voor toelating is wel dat het past binnen ons beleid en een voordeel oplevert voor onze studenten.  

Huur een leslokaal

Wil je graag een (les-) lokaal huren op de VUB-campus? Hier vind je alle info.

Financiële informatie voor externe leveranciers en klanten

De VUB is een Privaatrechtelijke universiteit met maatschappelijke zetel: Pleinlaan 2, 1050 Etterbeek en BTW: BE0449012406.

Contactadressen voor aankopen en facturatie

Algemene aankoop- en verkoopvoorwaarden van de VUB
De VUB is onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.
Betaaltermijn voor de aankoopfacturen: 30 dagen factuurdatum.
VUB verkoopfacturen zijn contant betaalbaar.

Bijzondere bepalingen van toepassing vindt u hier.